Slik jobber en fagredaktør

Naturen er inspirasjonskilden. Kristin Bøhle har vært fagredaktør for naturfag, ett av de mest brukte læremidlene på NDLA.

Jobb for NDLA

Medarbeiderne i NDLA er bosatt over hele landet og samarbeider via digitale tjenester.

Læringsteknologi er et fylkeskommunalt innovasjonsfelt

Oppstarten av NDLA i 2006 satte fart på læringsteknologien. En avdeling ved Ytre Namdal videregående skole stod klar til å bidra.

Samarbeid med NDLA

NDLA samarbeider med mange institusjoner og leverandører. Alt kan skje når NDLA bringer fagfolk fra ulike miljøer sammen.

Brukerstatistikk

Bruken av læremidlene på NDLA øker jevnt fra år til år og varierer med skoleårets syklus.

NDLA - Open Educational Resources

NDLA is part of the Nordic OER network, always seeking inspiration from similar initiatives in other countries.