Åpent nett på eksamen

Våren 2018 får kandidater i videregående skole tilgang til åpent internett under sentralt gitt skriftlig eksamen i sju fag.

Eksamenskandidater får åpen tilgang til internett i følgende syv studieforberedende programfag, på Vg2 og Vg3:

SAM3020 Politikk og menneskerettigheter
SAM3009 Medie- og informasjonskunnskap 2
SPR3008 Internasjonal engelsk
SPR3010 Samfunnsfaglig engelsk
SPR3015 Kommunikasjon og kultur 2
SPR3017 Kommunikasjon og kultur 3
SPR3020 Reiseliv og språk 2

Kilde: UDIR

Opphavs- og bruksrett
Elev foran pc
Ilja Hendel / SCANPIX