Forfatterarkiv: Jone Nyborg

Norge rundt med NDLA

Etter 14 dager, like mange intervjuer og 6295 km på veien har Professor Frank J. Müller blitt bedre kjent med både NDLA og norske veier. Müller, som er professor for “Inclusive Education” ved universitetet i Bremen, er særlig interessert i åpne digitale læremidler (OER) og har vært på norgesturne for å høste erfaringer fra arbeidet med NDLA.

Flere ledige stillinger hos NDLA

NDLA er et interfylkeskommunalt samarbeid bestående av 18 av landets 19 fylkeskommuner. I arbeidet med å lage nye fag, endre og utvikle allerede publiserte fag, samt å drive systematisk oppdatering av fagene, frikjøper NDLA faglige ressurser fra de samarbeidende fylker/skoler.

NDLA-G sikrer læremidler til alle grunnskoler

– Skoleeier kan gjennom NDLA-G være med å sikre et godt tilbud av åpne digitale læremidler til alle skoler, uavhengig av skolens økonomi og prioriteringer, forteller Ole Wongraven i Kristiansand kommune. Han er sentral i arbeidet med et nytt tilbud til elever og lærere i norsk grunnskole.