Forfatterarkiv: Kirsti Slettevoll

Norske elever i flytsonen med Khan Academy

Grunnleggeren av Khan Academy, Salman Khan, foran den norske versjonen av Khan Academy.

Det verdenskjente nettstedet Khan Academy lanserer nå en norsk versjon av læringsressursene i matematikk. Dermed er adaptiv læring en realitet for norske elever. Elevene holdes i kontinuerlig læringsaktivitet på sitt personlig tilpassede nivå, forteller prosjektleder Elisabet Romedal fra NDLA. Den amerikanske gründeren Salman Khan er begeistret for en norsk oversettelse.

Norske elevar i flytsona med Khan Academy

Grunnleggaren av Khan Academy, Salman Khan, framfor den norsk versjonen.

Den verdskjende nettstaden Khan Academy lanserer no ein norsk versjon av læringsressursane i matematikk. Dermed er adaptiv læring ein realitet for norske elevar. Elevane blir haldne i kontinuerleg læringsaktivitet på sitt personleg tilpassa nivå, fortel prosjektleiar Elisabet Romedal frå NDLA, Nasjonal digital læringsarena. Den amerikanske gründaren Salman Kahn er begeistra for ei norsk omsetjing.

NDLA makes Khan Academy available in Norwegian

Representatives from three Nordic countries meet to discuss Khan Academy.

At a small office in the village of Vigeland in the southern part of Norway, Elisabet Romedal is watching video. Elisabet is the  editor of the learning resources in Mathematics published on NDLA,  the Norwegian Digital Learning Arena. This year she is making hundreds of learning sequences on the American website Khan Academy accessible to Norwegian students. But Khan Academy offers more than videos, and the resources are continually being improved! Self-instructive indvidualized progressive learning, Elisabet says with a smile. We had better learn the concept right away!

NDLA snurrer film

Tina Jensen står foran filmplakater i Norgesfilm.

NDLA film er en ny tjeneste som allerede har rukket å skape begeistring blant brukerne av ndla.no. Med kun et tastetrykk på “Play” og uten innlogging får elever og lærere direkte tilgang til gode filmer og filmklipp som kan brukes i undervisningen.  Nå kommer det også  mer film innbakt i læringsressursene i fagene.

Eksamensforberedelser i NDLA

Elever og lærere får hjelp med eksamensforberedelsene fra NDLA:

De siste månedene har det vært hektisk aktivitet i NDLA for å gjøre klart et godt tilbud til elevene i forbindelse med eksamen. Eksamenstips på fagsidene og online eksamenshjelp er noe av det elevene kan benytte seg av, forteller Kristin Bøhle i På nett-redaksjonen.