Nyheter

Norge rundt med NDLA

Etter 14 dager, like mange intervjuer og 6295 km på veien har Professor Frank J. Müller blitt bedre kjent med både NDLA og norske veier. Müller, som er professor for “Inclusive Education” ved universitetet i Bremen, er særlig interessert i åpne digitale læremidler (OER) og har vært på norgesturne for å høste erfaringer fra arbeidet med NDLA.