Ledig stilling: Videoprodusent

NDLA lyser for skoleåret 2017/2018 ut etter medarbeider:

Videoprodusent

Innenfor produksjonsenheten “Råd og støtte” (RoS) søker NDLA etter videoprodusent i 50-75 % engasjement. Den engasjerte vil rapportere til leder for RoS i NDLA.

Arbeidet omfatter:

  • Å gjennomføre videoproduksjoner i tråd med bestillinger fra ulike fagredaksjoner. Den enkelte videoproduksjon er relativt begrenset i omfang. Arbeidet vil inkludere rådgivning til fagredaksjonelle team i planleggings- og utviklings- og kvalitetssikringsarbeid av videoproduksjonen før publisering. Videoene skal brukes av elever og lærere i ulike læringssituasjoner.
  • Videoproduksjoner må tilfredsstille kvalitetsveiledninger, designmanual og produksjonsretningslinjer. Samtidig finnes det egne medarbeidere som vil bistå med å få utført teksting, lisens- og opphavsmerking, språklig kvalitetssikring og arbeid med universell utforming.
  • Å på samlinger i RoS-teamet bidra til kompetanseheving innenfor eget fagfelt overfor øvrige spesialistressurser i teamet Råd og Støtte (RoS).
  • På forespørsel å bidra som rådgiver innenfor eget fagfelt når gjeldende retningslinjer og veiledninger for utvikling og forvaltning av innhold med levende bilder skal oppdateres, eller når store bestillinger av videoproduksjoner skal kvalitetssikres.

NDLA vil vektlegge følgende kvalifikasjoner:

  • Utdanning som TV-journalist/videoprodusent
  • Praktisk erfaring og fagkompetanse om videoproduksjoner brukt av elever og lærere.
  • Søker må beherske grunnleggende intervjuteknikk, fotografering, lydopptak, klipping, teksting og annet etterarbeid i forbindelse med videoproduksjon, og må kunne dokumenterer dette ved å vise til tidligere produksjoner.
  • Kompetanse knyttet til utforming av gode brukeropplevelser og fortellerteknikk i digitale medier. Kompetanse om universell utforming er ønskelig.
  • Gode personlige samarbeidsegenskaper.
  • Det vektlegges at søker har tilgang til videoutstyr og produksjonsfasiliteter ved egen skole som tilfredsstiller krav til videoproduksjon med HD-kvalitet.

Dersom du ønsker mer informasjon om engasjementets arbeidsområde kan Cecilie Isaksen Eftedal og Pål Frønsdal kontaktes enten på tlf. 93439718/95882175 eller e-post: cecilieeftedal@ndla.no/paalfroensdal@ndla.no.

Søknad

For opplysninger om prosess rundt frikjøp, avtaleinngåelse m.v kontakt Kristin Bøhle tlf. 48249948 eller e-post kristinb@ndla.no

Det er ønskelig at du legger ved CV, samt kopi av vitnemål/attester som kan dokumentere din kompetanse. God kjennskap til og erfaring med bruk av NDLAs læremidler er en fordel. Søkere må være tilsatt i en av våre samarbeidende fylkeskommuner.

Søknad sendes på mail til administrasjonsleder Anne Høgestøl: annehoegestoel@ndla.no

Søknadsfrist: 22.06.2017

Opphavs- og bruksrett
vvgs_mediedagene-11_082
Tom Knudsen