NDLA søker markedsmedarbeider

NDLA søker markedsmedarbeider med sosiale medier som hovedoppgave,

NDLA søker en markedsmedarbeider med sosiale medier som hovedoppgave i femti prosent stilling.

NDLA er et interfylkeskommunalt samarbeid bestående av 18 av landets 19 fylkeskommuner.  I arbeidet med å lage nye fag, endre og utvikle allerede publiserte fag, samt å drive systematisk oppdatering av fagene, frikjøper NDLA faglige ressurser og spesialister på læremiddelutvikling fra de samarbeidende fylker/skoler. Søkere må være tilsatt i en av våre samarbeidende fylkeskommuner.

Har du lyst til å bidra til å spre kunnskap om våre digital læremidler?

Bruke er et team som har ansvar for alle NDLAs digitale kanaler, brukerkontakt, markedsføring og NDLAs pilotskoler. Alle som er engasjert i stilling i Bruke rapporterer til leder for Bruke, Cecilie Isaksen Eftedal.

For skoleåret 2018/2019 har Bruke behov for å engasjere en medarbeider i følgende stilling: Markedsmedarbeider med sosiale medier som hovedoppgave, 50 % stilling. Vi søker en dyktig kollega som skal bidra til å øke vår synlighet og tilstedeværelse i sosiale medier og styrke vår dialog med brukerne.

Arbeidet omfatter:

 • Oppdatering og publisering av variert innhold som tekst, foto og filmsnutter i SoMe (som for eksempel Facebook, Instagram og Twitter), med mål om økt synlighet og deltakelse fra brukerne
 • Håndtere alle kanalene for brukerkontakt
 • Ha kontakt med NDLA sine brukere gjennom hensiktsmessige kanaler.
 • Bygge nettverk og sørge for god kommunikasjon med ulike aktører i sosiale medier
 • Jobbe bredt sammen med resten av NDLA for å bidra til å synliggjøre NDLA i sosiale medier
 • Analysere og hente ut statistikk fra sosiale medier
 • Bistå i arbeidet med brukerdialog i alle kanaler, både brukerkontakt og sosiale medier
 • Produksjon og publisering av nyhetsbrev
 • Bistå det digitale markedsføringsteamet med ulike markedsrelaterte oppgaver, med formål å nå teamets målsetninger

NDLA vil vektlegge følgende kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning
 • Erfaring og oppdatert innsikt i bruk av sosiale medier, og har en god forståelse av hvordan de ulike kanalene kan benyttes i profesjonelle sammenhenger
 • Et godt og profesjonelt språk, både norsk muntlig og skriftlig
 • Erfaring med foto og video i sosiale medier
 • Evner å arbeide selvstendig, strukturert og samtidig være en god lagspiller
 • Med fordel har erfaring med digitalt markedsarbeid eller kommunikasjonsarbeid
 • Erfaring med hensiktsmessige analyseverktøy
 • Erfaring med Zendesk eller tilsvarende applikasjoner for kommunikasjon med sluttbruker

For stillingen gjelder:

Det er ønskelig at du ved søknad legger ved CV. Søkere må være tilsatt i en av våre samarbeidende fylkeskommuner.

Dersom du ønsker mer informasjon om stillingen, kontakt teamleder Cecilie Eftedal enten på telefon: 93 43 97 18 eller epost: cecilieeftedal@ndla.no.  For opplysninger om prosess rundt frikjøp, avtaleinngåelse med videre, kontakt administrasjonsleder Anne Høgestøl tlf. 97 66 43 77 eller e-post:  anne.hogestol@hfk.no.

Søknad på engasjementet med cv og kopi av vitnemål og attester, sendes administrasjonsleder Anne Høgestøl epost: anne.hogestol@hfk.no med kopi til teamleder Bruke, Cecilie Eftedal: cecilieeftedal@ndla.no.

Søknadsfrist for stillingen er: 31.8.2018

 

Opphavs- og bruksrett
App ikon på mobiltelefon tablet Facebook og Instagram
NTB Scanpix