Nye læreplaner til skolestart 2013

Utdanningsdirektoratet har varslet at læreplanene i engelsk, naturfag, samfunnsfag, matematikk 1T/P og 2P, og norsk på alle trinn skal revideres i løpet av våren 2013. Et viktig stikkord her er yrkesretting.

NDLA er allerede i gang med å oppdatere innhold og struktur i disse fem fagene ut fra de signalene som er gitt i høringsutkastet. Oppdaterte fagressurser vil være tilgjengelig på ndla.no ved skolestart høsten 2013. Små smakebiter vil bli publisert fortløpende. NDLA har som mål at de reviderte fagsidene skal fungere godt både på PC og nettbrett.