Nye stillinger i ulike fag

Lærere lærer og produserer.

Nye stillinger i Bygge og Bedre fag skoleåret 2018-2019

Bygge og Bedre fag består av et fagredaksjonelt team som har ansvaret for å utvikle nye fag og for å revidere og forbedre eksisterende fag.  Skoleåret 2018-2019 fortsetter utviklingen av fagene religion og etikk og sosiologi og sosialantropologi, og redaksjonene har i den forbindelse behov for flere medarbeidere. I tillegg vil det være behov for noe etterarbeid i fag som er flyttet over på NDLAs nye plattform. Samtidig forbereder NDLA innholdsrevisjon i en rekke fag i henhold til ny vedtatt struktur for yrkesfagene og innføring av nye og reviderte læreplaner i det UDIR kaller fagfornyelse 2020.

For perioden 1.8 2018 – 31.7 2019 har Bygge og Bedre fag derfor behov for følgende stillinger:

Salg, service og reiseliv

  • Inntil 100 % stilling som læremiddelansvarlig på fagområdet Salg, service og reiseliv med overordnet ansvar for faglig vedlikehold, revisjon og tilpassing av vg1- og vg2-fag innen dette programområdet, samt planlegge revisjon og foreslå nyutvikling som en del av prosjektet Fagfornying 2020. Den som tilsettes bør ha kompetanse på bachelornivå i ett eller flere av fagområdene innen Salg, service og reiseliv. Det legges også vekt på god kontakt med bransjen.

IKT-servicefag/ IKT og medieproduksjon

  • Inntil 50 % stilling for redaksjonell medarbeider som kan oppdatere og vedlikeholde faget IKT-servicefag vg2, og samtidig planlegge revisjon og foreslå nyutvikling når faget etterhvert flyttes til det nye programområdet IKT og medieproduksjon. Dette arbeidet gjøres i samarbeid med NDLAs prosjektgruppe for planlegging av Fagfornying 2020. Søker bør ha yrkespraktisk kompetanse på området IKT.

Design og håndverk vg1/Design og tradisjonshåndverk

  • Inntil 50% stilling som redaksjonell medarbeider som kan klargjøre faget Design og håndverk vg1 for NDLAs nye brukergrensesnitt, og samtidig planlegge revisjon og foreslå nyutvikling når faget etterhvert flyttes til det nye programområdet Design og tradisjonshåndverk. Dette arbeidet gjøres i samarbeid med NDLAs prosjektgruppe for planlegging av Fagfornying 2020.

Religion og etikk

  • Inntil 60 % stilling som redaksjonell medarbeider i faget religion og etikk. Den som tilsettes bør ha spisskompetanse på hovedfag- eller masternivå på området religionsvitenskap. Det kan også være aktuelt med kompetanse på området religionssosiologi. Den som tilsettes vil inngå i et redaksjonelt team der de øvrige medarbeiderne har spisskompetanse i religionskunnskap, etikk og filosofi.

Sosiologi og sosialantropologi

  • Inntil 40 % stilling som redaksjonell medarbeider i faget sosiologi og sosialantropologi. Den som tilsettes bør helst ha spisskompetanse på hovedfag- eller masternivå i sosialantropologi, eller beslektet fagområde». Den som tilsettes vil inngå i et redaksjonelt team der de øvrige medarbeiderne har spisskompetanse i sosiologi, statsvitenskap og samfunnsvitenskap.

For alle stillingene gjelder:

Tilsatte som underviser i videregående skole kan søke. Søkere må dokumentere solid faglig kompetanse innen fagområdet, god digital kompetanse, god språklig formidlingsevne, erfaring fra undervisning og gjerne også erfaring med utvikling av læremidler.

Søkere bes legge ved CV og eksempler på egen læremiddelproduksjon eller andre former for fagformidling (fagartikler, undervisningsvideoer, undervisningsopplegg mm.)

Alle som tilsettes må være innstilt på å bruke NDLAs nettbaserte forfatterverktøy, og beherske enkel bildebehandling. Erfaring med bruk av nettbaserte forfatterverktøy eller andre verktøy for digital produksjon er ønskelig.

Videre må alle være innstilt på å samarbeide tett med andre i faggrupper og i fagredaksjonelt team i form av jevnlige videokonferanser og delte dokumenter, og på å delta på noen samlinger i løpet av året. God evne til samarbeid er derfor viktig.

Spørsmål kan rettes til leder for bedre og bygge fag Ragna Marie Tørdal: e-post ragnator@ndla.no eller mobil 92894647

Søknadene sendes på epost til: administrasjonsleder Anne Høgestøl                                         

 epost: anne.hogestol@hfk.no med kopi til ragnator@ndla.no

Søknadsfrist:  20.03.18

Se også utlysning: Ledige stillinger NDLA

Opphavs- og bruksrett
Lærere lærer og produserer.
Lærere lærer og produserer.
Tor-Martin Karlsen