Nye stillinger

Nye stillinger i Bygge og Bedre fag våren 2018.

Bygge og Bedre fag består av et fagredaksjonelt team som har ansvaret for å utvikle nye fag og for å revidere og forbedre eksisterende fag.  I skoleåret 2017-2018 foretar NDLA en større revisjon av noen utvalgte fag. I tillegg skal alle fag på ndla.no flyttes over på ny teknisk plattform og tilpasses et helt nytt brukergrensesnitt og læringsopplevelse. Vi har derfor behov for å forsterke staben av redaksjonelle medarbeidere våren 2018.

De som tilsettes vil jobbe under ledelse av en læremiddelansvarlig med lang erfaring fra produksjon av digitale læremidler,

For perioden 1.1 2018 – 31.7 2018 har Bygge og Bedre fag derfor behov for følgende stillinger:

Norsk

  • Inntil 40 % stilling som redaksjonell medarbeider i norsk. Arbeidet vil til en stor del bestå av å revidere allerede eksisterende fagstoff, men det vil også bli aktuelt å produsere noe nytt stoff for fagene norsk vg1, vg2 og vg3 . Fagene skal også tilpasse nytt brukergrensesnitt. Søker bør ha inngående kjennskap til dagens læringsressurser i norsk på NDLA, og erfaring med produksjon av digitale læremidler.

Restaurant- og matfag vg1 og kokk- og servitørfag vg2

  • Inntil 40 % stilling som redaksjonell medarbeider med ansvar for å tilrettelegge fagene for nytt brukergrensesnitt. Søker bør ha inngående kjennskap til de  læringsressursene NDLA i dag har på dette fagområdet, og ha erfaring med produksjon av digitale læremidler og bruk av digitale forfatterverktøy. Stillingen kan, om ønskelig, deles i to mindre stillinger,.

Biologi

  • Inntil 30 % stilling som redaksjonell medarbeider i biologi med ansvar for å tilpasse faget til nytt brukergrensesnitt. Søker bør ha inngående kjennskap til læringsressursene i faget biologi 1 på NDLA, og ha erfaring med produksjon av digitale læremidler og bruk av digitale forfatterverktøy

Engelsk

  • Inntil 50 % stilling som redaksjonell medarbeider i engelsk. Engelsk fellesfag Vg1 skal gjennom en omfattende revisjon, programfagene engelskspråklig litteratur og kultur, samfunnsfaglig engelsk og internasjonal engelsk skal ha en enklere gjennomgang.

    Arbeidet vil til en stor del bestå av å revidere allerede eksisterende fagstoff i engelskfagene, men det vil også bli aktuelt å produsere noe nytt stoff. Tekstene vil variere i form og omfang. Det dreier seg om fagartikler, oppgaver, interaktiviteter, bildetekster, metatekster og undertekster. Det er et mål for revisjonen at tekstomfanget skal reduseres.Revisjonsarbeidet skal gjøres i NDLAs produksjonsløsning. Det vil bli gitt opplæring.

    Det er ønskelig at medarbeideren har morsmålskompetanse eller tilnærmet morsmålskompetanse i engelsk. Erfaring fra redaksjonsarbeid og/eller tekstproduksjon er ønskelig.

For alle stillingene gjelder:

Tilsatte i fylkeskommunale videregående skoler kan søke. Søkere må dokumentere solid faglig kompetanse innen fagområdet, god digital kompetanse, god språklig formidlingsevne, erfaring fra undervisning og gjerne også erfaring med utvikling av læremidler.

NDLA bruker delings- og dokumentverktøyet Google disk, produksjonsløsningen Drupal, og H5P for utvikling av interaktiviteter.

Søkere bes legge ved CV og eksempler på egen læremiddelproduksjon eller andre former for fagformidling (fagartikler, undervisningsvideoer, undervisningsopplegg mm.)

Alle som tilsettes må være innstilt på å bruke NDLAs nettbaserte forfatterverktøy, og beherske enkel bildebehandling. Erfaring med bruk av nettbaserte forfatterverktøy er ønskelig.

Videre må alle være innstilt på å samarbeide med andre i faggrupper og i fagredaksjonelt team i form av jevnlige videokonferanser og delte dokumenter, og på å delta på noen samlinger i løpet av året.

For alle stillinger gjelder det at dersom søkere til stillingen ikke vurderes å ha den kompetansen og erfaringen som er nødvendig for å utføre jobben, i tråd med nødvendige krav til effektivitet, vil ikke stillingen bli besatt.

Utlysningene er basert på foreløpige budsjettforutsetninger. Dersom disse endrer seg står NDLA fritt til å kansellere utlysningen helt eller delvis.

Spørsmål kan rettes til leder for bedre og bygge fag Ragna Marie Tørdal: e-post ragnator@ndla.no eller mobil 92894647

Søknad sendes: anne.hogestol@hfk.no   med kopi til ragnator@ndla.no

Søknadsfrist:  fredag 8. desember 2017

Opphavs- og bruksrett
ndla-LOGO
ndla.no