Redaksjonelle modeller

Skoleåret 2014 – 2015 gjøres det forsøk med ulike redaksjonelle modeller for å utvikle nye fag på ndla.no. I alle modellene har fagredaktøren en sentral rolle.

1. Vanlig utviklingsmodell

De fleste fag på ndla.no har vært utviklet av fagredaksjoner, som kjøper inn, utvikler og redigerer læringsressursene i et samspill med fagmiljøer og brukere.

Illustrasjon over vanlig utviklingsmodell med samarbeid mellom redaktør og redaksjonsmedlemmer.

Vanlig utviklingsmodell

Foto: Ragna Tørdalcba

 

2. Innhold levert av ekstern leverandør

Brønnfaget utvikles etter en modell der innhold leveres av en ekstern leverandør.

Illustrasjon som viser samarbeid mellom ekstern leverandør og redaktør i produksjonen av læremidlet

Innhold levert av ekstern leverandør

Foto: Ragna Tørdalcba

 

Puslespillmetoden

Historiefaget utvikles etter puslespillmetoden.

Les NDLA-fortelling om samarbeidet her. 

Illustrasjon som viser samspill mellom redaktør og samarbeidsparter i puslespillmetoden

Puslespillmetoden

Foto: Ragna Tørdalcba