Merkelapparkiv: Biologi

Slik jobber en fagredaktør

Kristin Bøhle der hun trives aller best, ute i naturen hjemme i Grong i Nord-Trøndelag. Her ved den kjente lakseelva Namsen.

Fagredaktøren er sentral i utviklingen av læringsressursene på NDLA. Kristin Bøhle har vært med i NDLA siden starten og vært redaktør for to fag. Fagene naturfag og biologi kommer høyt opp på brukerstatistikken. Vi tar en prat med Kristin ved Grong videregående skole i Namdalen, der hun har sin pedagogiske base.