Merkelapparkiv: Internasjonalt

Internasjonal pris til Norge for verdens beste åpne læremiddel

Den norske læremiddelportalen NDLA.no (Nasjonal digital læringsarena) er tildelt Open Education Awards for Excellence 2017. Prisen, som er den største internasjonale utmerkelsen innen området åpne læremidler, deles ut av Open Education Consortium. Prisen til NDLA er i kategorien “Beste åpne portal”. Statsråden gratulerer –  Jeg vil gratulere NDLA med hovedprisen for beste nettsted i Open […]

Ny læringsressurs om EU lansert

Sentrale aktørar i samarbeidet om læringsressursen om EU. Frå venstre Inga Berntsen Rudi, NDLA, statssekretær Ingvild Stub, Utenriksdepartementet, og Erik Duncan, SIU.

På initiativ frå Utanriksdepartementet har NDLA i samarbeid med SIU (Senter for internasjonalisering i utdanninga) utvikla ein ny læringsressurs om EU. – NDLA er den best eigna samarbeidspartnaren fordi nettsidene blir brukte av både lærarar og elevar og har inntil 50.000 treff kvar dag, seier Erik Duncan frå SIU.

Khan Academy + NDLA = sant

Representanter fra fire nordiske land samarbeider om oversettelse av Khan Academy. Norges og NDLAs representant, Elisabet Romedal, til høyre.

På et kontor i Vigeland i Vest-Agder sitter Elisabet Romedal og ser video. Elisabet har vært redaktør for matematikkfagene på NDLA. Nå skal hun gjøre hundrevis av opplæringssekvenser på det amerikanske nettstedet Khan Academy  tilgjengelige for norske elever. Men Khan er mye mer enn video, og ressursene blir stadig bedre! Selvinstruerende individualisert progresjonslæring, sier Elisabet. Bare å lære seg begrepet og slå om seg.