Merkelapparkiv: Medarbeidere

De passer på fagene

Her er to fagansvarlige, Einar Berg og Kristin Bøhle i arbeid ved PC-en.

De passer på faget ditt! NDLA har i flere år hatt en ordning med «fagansvarlige» som oppdaterer og videreutvikler de «ferdige» læringsressursene på ndla.no. I år er det 20 fagansvarlige med solid faglig-pedagogisk kompetanse og store doser klasseromskontakt.

Læringsteknologi er et fylkeskommunalt innovasjonsfelt

Foto. Gruppebilde av teamet i Norsk eLæring.

På trøndelagskysten foregår  det fylkeskommunal innovasjon.  Norsk eLæring er en avdeling ved Ytre Namdal videregående skole, som har drevet med læringsteknologi siden midten av 1990-tallet. Ikke rart de ble med på laget da NDLA-prosjektet starta opp i 2007. Skolen ligger i Rørvik, et tettsted i Vikna kommune med 3000 innbyggere,  midt i den idylliske hurtigruteleia.

Brukarkontakten, berre eit tastetrykk unna

Brukarkontakten Guttorm Hveem i aksjon. Her sit han på Øyatun skule og førebur eksamenshjelp til MIK-elevar.

Du har kanskje også møtt nokon som flirer litt hånleg av ordet “delingskultur”.  Vel, dei kjenner ikkje Guttorm Hveem. Vi har prøvd å henge litt med i den digitale læringsrevolusjonen det siste tiåret. Når det buttar, får vi hjelp av Guttorm. Eller @ghveem som vi kjenner han som på sosiale medium. Ikkje noko spørsmål er for enkelt, ikkje noko for vanskeleg. Frå 2014 har dette orakelet frå Sunnhordland hatt jobben som brukarkontakt i NDLA.

Slik jobber en fagredaktør

Kristin Bøhle der hun trives aller best, ute i naturen hjemme i Grong i Nord-Trøndelag. Her ved den kjente lakseelva Namsen.

Fagredaktøren er sentral i utviklingen av læringsressursene på NDLA. Kristin Bøhle har vært med i NDLA siden starten og vært redaktør for to fag. Fagene naturfag og biologi kommer høyt opp på brukerstatistikken. Vi tar en prat med Kristin ved Grong videregående skole i Namdalen, der hun har sin pedagogiske base.

Historisk samarbeid

NDLA-fagene utvikles på forskjellige måter. Alle har en fagredaktør, oftest en pedagog med tilknytning til en videregående skole i en fylkeskommune. Noen redaktører har et utstrakt samarbeid med institusjoner og bransjer innenfor fagområdet. Slik vokser historiefaget på NDLA fram. Historisk samarbeid, sier redaktør Inga Bentsen Rudi, og smiler fornøyd av det treffende ordspillet.

Khan Academy + NDLA = sant

Representanter fra fire nordiske land samarbeider om oversettelse av Khan Academy. Norges og NDLAs representant, Elisabet Romedal, til høyre.

På et kontor i Vigeland i Vest-Agder sitter Elisabet Romedal og ser video. Elisabet har vært redaktør for matematikkfagene på NDLA. Nå skal hun gjøre hundrevis av opplæringssekvenser på det amerikanske nettstedet Khan Academy  tilgjengelige for norske elever. Men Khan er mye mer enn video, og ressursene blir stadig bedre! Selvinstruerende individualisert progresjonslæring, sier Elisabet. Bare å lære seg begrepet og slå om seg.