Merkelapparkiv: OER

Internasjonal pris til Norge for verdens beste åpne læremiddel

Den norske læremiddelportalen NDLA.no (Nasjonal digital læringsarena) er tildelt Open Education Awards for Excellence 2017. Prisen, som er den største internasjonale utmerkelsen innen området åpne læremidler, deles ut av Open Education Consortium. Prisen til NDLA er i kategorien “Beste åpne portal”. Statsråden gratulerer –  Jeg vil gratulere NDLA med hovedprisen for beste nettsted i Open […]

NDLA makes Khan Academy available in Norwegian

Representatives from three Nordic countries meet to discuss Khan Academy.

At a small office in the village of Vigeland in the southern part of Norway, Elisabet Romedal is watching video. Elisabet is the  editor of the learning resources in Mathematics published on NDLA,  the Norwegian Digital Learning Arena. This year she is making hundreds of learning sequences on the American website Khan Academy accessible to Norwegian students. But Khan Academy offers more than videos, and the resources are continually being improved! Self-instructive indvidualized progressive learning, Elisabet says with a smile. We had better learn the concept right away!

Del og du skal få, søk og du skal finne

Cecilie isaksen Eftedal leder delingssamlingen i Holmenkollen.

HACKATHON heter det når kreative lærere samles for å lage spenstige interaktive opplegg for deling. Cecilie Isaksen Eftedal er NDLAs delingsgeneral på tredje året. Hun har ansvar for arbeidet med delingsarenaene FYR og DELING. Nå har hun samla en gruppe engasjerte lærere fra Vestfold, Telemark og Buskerud til hackathon på Farris Bad i Larvik.

Khan Academy + NDLA = sant

Representanter fra fire nordiske land samarbeider om oversettelse av Khan Academy. Norges og NDLAs representant, Elisabet Romedal, til høyre.

På et kontor i Vigeland i Vest-Agder sitter Elisabet Romedal og ser video. Elisabet har vært redaktør for matematikkfagene på NDLA. Nå skal hun gjøre hundrevis av opplæringssekvenser på det amerikanske nettstedet Khan Academy  tilgjengelige for norske elever. Men Khan er mye mer enn video, og ressursene blir stadig bedre! Selvinstruerende individualisert progresjonslæring, sier Elisabet. Bare å lære seg begrepet og slå om seg.