Akershus er igjen med i NDLA

Sidan utmeldinga har bruken av fag på ndla.no auka i stor grad i Akershus, og dette var hovudårsaka til at politikarane vedtok ny deltaking.

NDLA ønskjer Akershus velkommen tilbake i samarbeidet! Det er no 18 av 19 fylkeskommunar som sluttar opp om NDLA-samarbeidet. Akershus er den største eigaren i NDLA.