Nye medarbeidarar i NDLA 2014

Nye fagredaktørar

 • Ole Fossgård, Rogaland – kinesisk
 • Marion Federl, Vestfold – tysk
 • Trine Merethe Paulsen, Nord-Trøndelag – naturbruk
 • Steinar André Olsen, Rogaland – elektrofag
 • Erik Wang, Sør-Trøndelag – bygg- og anleggsteknikk
 • Jannike Gausdal, Vest-Agder – kokk- og servitørfag
 • Inga Berntsen Rudi, Sør-Trøndelag – historie
 • Hege Nikolaisen, Telemark – revisjon av helse- og oppvekstfag
 • Sissel Paaske, Rogaland – brønnfaga. Tilsett etter tildeling av Udir-middel og i samarbeid med Cerpus AS
 • Elisabet Romedal, Vest-Agder – prosjekt Khan Academy

 Ny leiar i På nett

 • Rune Mathisen, Telemark

 Nye medarbeidarar i På nett

 • Hanne-Lisbet Løite, Aust-Agder
 • Kristin Bøhle, Nord-Trøndelag
 • Jan Frode Lndsø, Oppland
 • Martin Munkeby, Nord-Trøndelag
 • Leif Harbo, Rogaland
 • Roar Edland-Hansen, Rogaland
 • Olav Kristensen, Vest-Agder
 • Nina Bell Rui Aadna, Telemark
 • Unni Kullhuset Granheim, Nord-Trøndelag (skal òg jobbe noko i kokk- og servitørfag)

Nye medarbeidarar i Personal og støtte

 • Lene Ragnhild Kyllesdal, Vest-Agder
 • Kirsti Slettevoll, Buskerud

 Ny medarbeidar i NDLA interaktiv

 • Johannes Leiknes Nag, Rogaland

 Ny medarbeidar i FYR/deling

 • Julie Bjørnstad, Aust-Agder

 Ny medarbeidar i Produksjon

 • Ragnhild Tønnessen, Aust-Agder (språkansvarleg)

Her er oversikt over medarbeidarar frå ulike fylke skuleåret 2014 – 2015