Khan Academy + NDLA = sant

 – Avstandsforelskelsen som førte til giftermål. Hvordan kom samarbeidet med Khan Academy i stand?

– Mens jeg jobbet med å lage ressursene i matematikk i NDLA, hadde jeg alltid et åpent øye til andre ting som omhandler faget og digital undervisning. Khan Academy dukket opp på radaren allerede på et tidlig stadium i 2009. Jeg fikk et møte med den norske kontaktpersonen for Khan, Jonas Ghouchbar, og vi så at vi har mange felles mål. Jonas er selv en student som fant Khan nyttig for egen læring. Som frivillig entusiast begynte han arbeidet med oversetting og tok på seg ansvaret for den norske versjonen. Vi begynte med å oversette og lydsette noen videoer og la dem på NDLA. Vi har hatt fellesforedag på NKUL og inngikk avtale i 2013. Etter dette har Khan lagt mer og mer til rette for å oversette innholdet. På NKUL 2014 var Matt Wahl fra Khan én av hovedtalerne. NDLA prioriterer skoleåret 2014 – 2015 å ta samarbeidet et steg videre. Målet er å få opp en testside og deretter en norsk «liveside» i løpet av våren 2015. Dermed må 800 matematikkvideoer, 100 000 oppgaver med alt rammeverk oversettes. Dette er en stor jobb, men likevel mindre ressurskrevende enn å produsere alt selv.

– Hvorfor er kontrakten med Khan en godbit  for NDLA?

– Khan Academys enorme internasjonale omdømme og det store antallet opplæringsressurser! For NDLA er dette en snarvei til virkelig gode ressurser. Mange dyktige mennesker jobber med utvikling av Khan både når det gjelder teknologi og innhold. Kjente selskap og enkeltpersoner donerer penger til arbeidet. Ved å oversette får vi også nytte av dette på norsk. Her demonstreres fordelen med åpne læringsressurser. Ringvirkninger som  samarbeid med tilsvarende ressursmiljøer i Norden, er også veldig nyttig. Danmark har kommet langt og har en dansk side allerede. Fagstoffet oversettes over hele verden, spansk og fransk er store språk med mange brukere, Korea og Japan er godt i gang. Khan brer seg over hele verden!

– Skjønner at det er stimulerende å jobbe med flinke folk. Men hva får utdanningsnorge  via Khan som vi ikke har fra før?

– For å få en norsk testside, og deretter en «liveside», må vi tilfredsstille noen krav. Det vil si at videoer for de laveste trinnene må ha norsk lyd, og videoer for mellomtrinnet må ha norske undertekster. Alle oppgavene for grunnskolen må være oversatt. Oversettingsarbeidet foregår i mange land, og komunikasjonen mellom ulike aktører i ulike land er virkelig profesjonell. Det er mange fordeler med dette samarbeidet. Vi får gode ressurser til elevene med en ny måte å jobbe på. Dette er adaptiv læring der læringsstien til den enkelte lages underveis, med personlig progresjon. Foreldre har også mange fordeler med Khan. De kan lære seg fagstoff for å hjelpe barna sine, de har full oversikt over barnets læringsprogresjon. Elever vil også få tettet kunnskapshull på en flott måte. I tillegg kommer selvsagt alle videoene som passer til læreplanene i videregående opplæring, NDLAs målgruppe nr.1. Khan er ikke bare video. Det er selvinstruerende, individualisert progresjonslæring basert på det siste i læringsteknologi, som utvikles hele tiden. For eksempel: Du testes, du gjør oppgaver som passer for deg, du får hjelp og tips til å løse oppgaven, du får nye oppgaver, du kan konkurrere med andre og få premie. Her tar de i bruk triks fra spillteknologi, du får belønning og blir stimulert til å konkurrere med deg selv eller andre. Både lærer og foreldre kan dessuten gå inn og se hva du har gjort, kanskje du kan konkurrere med mor og bestemor!

– Dette er jo en læringsrevolusjon. Nå må vel foreldrene overtale barna til å slutte med matteoppgavene for å komme og spise middag?

– Ja, vi ser en flik av framtidas læring her. Teknologien gjør det mulig å tilpasse seg der du er og det tempoet du klarer. I tillegg blir det variert og morsomt med mange forskjellige typer oppgaver, som innfylling, flervalgsoppgaver, interaktive oppgaver og spill og tester. Dessuten oppnår du transparens, om du vil; foreldre og lærere kan følge med på hva du gjør. Jeg merker selv at jeg blir dradd inn i oppgavene og vil fortsette og fortsette!

Screenshot of a Khan task with  instructions and explanations in Norwegian.

Screenshot of a Khan task with  instructions and explanations in Norwegian.

– Hvordan blir disse ressursene tatt imot av elever og lærere?

– Utelukkende positivt. Og de fleste kjenner bare til videoene. De blir enda mer imponert når de ser alt som ligger rundt: testene, hjelpen du får underveis, tipsene til neste steg, mulighetene for å samarbeide og konkurrere.

– Hvordan jobber du og medarbeiderne dine?

– Vi må oversette 800 videoer og ganske mange oppgaver før vi får opp en testside. Vi oversetter også rammeverket rundt, dvs. all tekst i  tilknytning til ressursene, titler, menyer, «klikk her» og «hjelp». Vi har engasjert medielærere i videregående skole til å lese inn norsk tale på videoene for de laveste trinnene. Vi har fått noen studenter på UiO til å lage undertekster på en del videoer. Selv sitter jeg og kvalitetssikrer og oversetter oppgaver. Når vi har fått opp den norske siden, er målet å knytte ressursene til læreplanene via Grep.

– Khan og NDLA om 5 år. Tror du forholdet varer?

– Det kommer an på om vi prioriterer arbeidet med Khan. Selv om vi har fått en norsk side til å fungere fint, må det hele tiden vedlikeholdes og oppdateres etter revidering. Vi håper at dette arbeidet blir en del av arbeidet til den som har fagansvar for matematikk på NDLA sine sider. Et forhold varer ikke evig uten at en investerer i det.

Her kan du se den norske siden til Khan Academy

Status mars 2015: Målet er å ha klar en norsk side med inndeling etter matematikkfagene i norsk skole i mai 2015.

[callout type=”info” title=”Khan Academy”]Khan Academy er et ikke-kommersielt utdanningsnettsted grunnlagt av amerikaneren Salman Khan i 2006. Khan Academys mål er å sørge for «utdanning av høy kvalitet for alle overalt». Det er særlig mange ressurser tilgjengelig i matematikk. NDLA har fra 2014 avtale med Khan Academy om å gjøre ressurser tilgjengelig på norsk. Elisabet Romedal er tidligere fagredaktør for NDLA matematikk. Hun er engasjert av NDLA for å lede arbeidet med oversettelsen. .[/callout]