Dristige hjerner i samspill

Kjære alle tilsatte i NDLA og velkommen til Nordahl Grieg videregående skole

Hjertelig velkommen til Nordahl Grieg videregående skole. En skole for dristige hjerner i samspill. En skole som ærlig og oppriktig tror på at kraften som ligger i inspirasjon og drømmer, kan løfte oss til høyder vi ikke visste vi kunne bestige, eller til en våg vi ikke visste fantes.  Noen av dere har vært her før, flere mange ganger og kjenner oss godt, andre ansikt er helt ukjente. Skolen åpnet i 2010. Fra 2008 satt jeg og etter hvert flere ledere i fylkeshuset og planla skolen. I samme bygg satt Øyvind og planla en storslått framtid for et helt ferskt NDLA, som vel ble etablert i 2007. Så vi kan godt si at vi har fulgt hverandres utvikling i årene etterpå.

Og på mange måter har dere som jobber i NDLA, gjennom å ha en ny og annen tilnærming til hva og hvordan vi lærer, bidratt til å skape bevegelser, drømmer, vist oss hva det vil si å ha mot, guts, være innovative og nytenkende og fungert som et lokomotiv, ikke bare for oss på Nordahl Grieg, men for lærere og elever i hele landet og utenfor våre egne grenser. Det vil jeg gjerne takke dere for. Dere har i langt større grad enn oss utfordret de store og vunnet seier på seier. Det har vært svært motiverende for oss. Og vi passer på, ved alle anledninger, å vise dere fram. Etter hvert er det jo blitt noen anledninger både i inn- og utland.

For på NGV har vi vårt klart uttalte læringssyn. Vi orienterer oss mot verden rundt oss, ønsker å ta inn og bringe ut. Ønsker å sette agenda og bety noe for utdanning for framtida. I et slikt perspektiv vil jeg at dere skal vite at dere er til uvurderlig støtte for oss. Vi tilhører samme flokk. Med framtidstro og vilje til å dele, bygge nettverk og stimulere til entreprenørskap. For er det noe som betegner NDLA og kanskje også NGV, er det den entreprenørielle ånd. Hvordan endre, hvordan forbedre, hvordan lytte, hvilke muligheter finnes der, og hvordan handler vi for å få til det vi ønsker.

Det vi ser hos oss nå etter snart 5 år, er viktigheten av å løfte fram en visjon og bærekraftige verdier som styrende for all vår virksomhet. Stiller man seg spørsmålet på denne skolen om man er dristig eller i samspill i alle mulige sammenhenger, ja, så har man ikke annet valg enn å jobbe sosiokulturelt, utfordre det bestående, jobbe med teknologi, tenke menneskeverd, være transparente, og ikke minst vise mot. Motbakker, ja, mange, både for dere og oss. Er vi her enda? Ja. Har vi en stemme? Ja. Betyr vi noe? Ja. Er vi med på å endre tanken om hvordan og hvor læring skjer? Ja.

Og når lærere som dere kommer sammen for å dele kunnskap, må det jo bli bra. Det finnes vel knapt en yrkesgruppe i landet med høyere akademisk kunnskap enn lærere. Jeg føler meg enormt privilegert som har arbeidskollegaer som alltid passer på at vi stiller de viktige og de rette spørsmålene. Og ikke minst kjenner jeg på en enorm stolthet hver gang jeg ser elevene våre fortelle om sin egen læringssituasjon. Hvordan de eier sin egen læring, hvordan de deler og diskuterer. Mye takket være NDLA og nye måter å tenke læring på.

Så jeg ønsker dere alt vel, og en fortsatt strålende framtid.

Med vennlig hilsen Lin Holvik, rektor Nordahl Grieg videregående skole