Historisk samarbeid

Unik redaksjonsmodell

Vi treffer den entusiastiske historieredaktøren Inga Berntsen Rudi på Statsarkivet i Trondheim en litt kjølig dag seinhøstes i 2014. De siste månedene har vi fått et glimt inn i arbeidet med historiefaget via denne Faceobook-sida. Her presenteres smakebiter fra ressurser som skal inngå  i læremidlet på ndla.no. Gjennom historiske bilder og beretninger kommer mennesker og hendelser fra gamle dager nærmere oss. Slik vekkes interesse og nysgjerrighet til å vite mer. Dette unike historiske lærestoffet blir henta fram og forma i samarbeid med Statsarkivet og mange andre institusjoner og aktører.

Her kan du se eksempler på animasjoner om middelalderen publisert desember 2014.

– Utviklingen av  læringsressursene i NDLA historie skjer gjennom et stort samarbeidsprosjekt med både offentlige institusjoner og private aktører, sier Inga. Prosjektet er en ny måte å utvikle NDLA-fag på. Idéen er et at det finnes mye kunnskap rundt omkring i landet som det er lurt å benytte seg av. I stedet for en redaksjon internt i NDLA, er det en fagredaktør som har ansvar for koordinering av samarbeidspartnere. Fagredaktøren gjør bestillinger basert på innspill og diskusjoner  under bl.a. workshops og samlinger. Når vi treffes, kan store ting skje. NDLA bringer fagmiljøer sammen som har gjensidig nytte av hverandre, også når de ikke skal lage læremiddel for oss.

I tillegg har redaktøren knytta til seg medarbeidere på de videregående skolene. Det er Jan Erik Auen fra Kongsberg videregående skole og Eivind Sehested Zakariassen fra Lørenskog videregående skole.

 NDLA-faget i historie utvikles i samarbeid med Statsarkivet i Trondheim

NDLA-faget i historie utvikles i samarbeid med Statsarkivet i Trondheim. Redaktør Inga Bernsten Rudi og Hans NIssen og Gunnar Sørum fra Statsarkivet studerer gamle aviser.

Arkivverket + NDLA er sant

Inga har lang fartstid i NDLA og er nærmest som en veteran å regne på NDLA-skuta. Hun var med i redaksjonen for NDLA samfunnsfag. Da var Gro-Anita Mortensen  fagredaktør. Nå har Gro-Anita ei ny rolle som formidlingsleder i Statsarkivet og samarbeidspart for fagredaktøren i historie.

Vi følger redaktør Inga og de tre medarbeiderne i Statsarkivet rundt i bygget på Dora i Trondheim og havner til slutt nede i magasinet. Her står godsakene for historienerdene tett i tett. Gjennom samarbeidet med NDLA og publisering på det åpne og fritt tilgjengelige ndla.no blir kunnskapen gjort tilgjengelig for alle. Nå skal de publisere aktuelt stoff i forbindelse med 70-årsmarkeringen av den dramatiske evakueringen og brenningen av Finnmark og Nord-Troms i 1944. På hjemmesiden til Riksarkivet forteller Gro Anita Mortensen om arbeidet med disse læringsressursene.

Les Riksarkivets omtale av samarbeidet om NDLA historie

Se læringsressursene om evakueringen og brenningen av Finnmark og Nord-Troms i 1944

– Vi blir vanvittig gode av å samarbeide på tvers av båser og institusjoner, sier Inga. – Alle samarbeidspartene møtes til workshop to ganger i året. Da jobber vi med et stort tema innenfor læreplanen, og det popper opp idéer. Det viser seg at institusjonene har mange ressurser som belyser emnet. Til sammen har vi et stort spekter av materiale som kan brukes inn i læremidlet. Med utgangspunkt i alle idéene lager jeg en bestilling.

Samarbeid på tvers vitaliserer fagmiljøene, og nye samarbeidsprosjekter vil trolig vokse fram, også etter NDLA er ute av bildet og historiefaget er avslutta. – Når alle samarbeidspartene har workshop, skal jeg love det er mye positiv energi i rommet, sier Inga, og vi tror henne!

Historiefaget på ndla.no foreligger i BETA-versjon pr. november 2014 og skal dekke alle læreplanmålene i historie 2 og historie 3 ved skolestart 2016.

Læringsressursene i historie på ndla.no

Læringsressurser om Middelalderen publisert desember 2014

Etter november 2014 er det også inngått samarbeid med:
Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek
Oslo Museum/Arbeidermuseet