Slik jobber en fagredaktør

– Du har vært med i NDLA helt siden starten i 2007. Hvordan ble du med?

– Det var Vest-Agder fylkeskommune som fikk tildelt ansvaret for å utvikle læringsressursene i naturfag. Den første redaktøren, Reidar Kyllesland, kjente til meg siden han tok over realfagsjobben etter meg på den norske skolen på Gran Canaria. Derfor ble jeg spurt om å være med i redaksjonen. Seinere, da Reidar gikk over i annen stilling etter et år, tok jeg over redaktøransvaret.

Kristin forteller beskjedent at hun aldri hadde våget å søke en stilling som redaktør eller redaksjonsmedlem av seg selv. Hun måtte bli spurt og overtalt. I dag er hun glad for at hun tok sjansen og beskriver redaktørjobben som selveste drømmejobben.

– Jeg fikk mulighet til å fordype meg i fag og til å utvikle de ressursene jeg selv hadde savnet som lærer. I tillegg fikk jeg god bruk for det jeg hadde lært om programmering. Redigeringsverktøyet var også under utvikling i starten,  så det var nyttig å kunne gå inn og endre html-kodene selv, smiler Kristin.

 – Hvorfor var du opptatt av digitale læremidler?

– Jeg var tidlig ute med å bruke digitale læringsressurser og programvare i undervisningen, og jeg så nytten av det i både matematikk, biologi og naturfag. Det var tungvint å bruke dem tidlig på 2000-tallet sammenliknet med nå; læreren måtte bestille datarommet og legge inn programmet på én og én maskin. Da det skulle innføres en PC-ordning for elever i videregående skole i Nord-Trøndelag, ble jeg spurt om å være med i prosjektgruppa. Der hadde jeg ansvar for innkjøp av programvare til skole-PC-ene. Jeg var pedagogisk leder for Prosjekt digital kompetanse i flere år fram til jeg begynte som redaktør for NDLA naturfag.

Utprøving av lærestoff og oppgaver med egne elever er viktig for NDLA-redaktør Kristin Bøhle. Her er elever ved landslinja for Sportsfiske på Grong videregående skole. Fra venstre Bjørnar Dyrdahl og Emil Dalbråten Aure.

Utprøving av lærestoff og oppgaver med egne elever er viktig for NDLA-redaktør Kristin Bøhle. Her er elever ved landslinja for Sportsfiske på Grong videregående skole. Fra venstre Bjørnar Dyrdahl og Emil Dalbråten Aure.

– Du har utvikla to fag for NDLA, naturfag og biologi 1, fag som topper brukerstatistikken. I tillegg laga du ressurser til havforskningstoktet med G.O. Sars. Hvorfor blir ressursene dine så mye brukt?

– Fagene egner seg svært godt til digitale ressurser! Mange emner oppfattes som abstrakte og vanskelige å forstå. Simuleringer og interaktiviteter kan senke kravet til abstrakt tenkning. Disse gir gode læringsbilder som kan fungere som knagger til å henge kunnskapen på. I naturfag og biologi er det et stort behov for illustrasjoner og simuleringer, noe vi har jobba mye med. Vi kan tilby et mangfold av ressurser som gir flere veier til målet. Det øker sjansen for at flere finner ressurser som passer den måten de lærer best på.

Kristin forteller også at innholdet er grundig kvalitetssikra av fagpersoner som er pedagoger og har erfaring fra undervisning i videregående opplæring.

– Kan du fortelle litt om arbeidet som fagredaktør. En omstendelig prosess, antar jeg?

– Ja! Det er en omfattende prosess, men med tydelige faser! Først må vi samle informasjon og leite etter siste nytt på fagfeltet. Deretter lager vi skisse over innhold, vi bearbeider og forenkler. Vi bruker mye tid både på å finne og på å lage illustrasjoner. Dernest begynner arbeidet med reinskriving av tekst og å legge inn bilder, animasjoner og filmer. Til slutt kommer kvalitetssjekk og tilbakemeldinger fra redaksjon og andre fagfolk, som kan gjentas i flere runder. Når manuset er justert og godkjent, går ressursene til språkvask, ferdigstilling og publisering. Alle læringsressurser på NDLA publiseres både på bokmål og nynorsk.

læremidlene! Elever på landslinja for Sportsfiske på Grong videregående skole har fått på seg NDLA-caps. Fra venstre Snorre Plassgård Steinmo, Bjørnad Dyrdahl og Bjørn Andreas Lindseth.

Elevene tester læremidlene. Elever på landslinja for Sportsfiske på Grong videregående skole har dessuten tatt på seg NDLA-capsen. Fra venstre Snorre Plassgård Steinmo, Bjørnar Dyrdahl og Bjørn Andreas Lindseth.

– Du fortalte om prosessen i paneldebatten på skolelederkonferansen «Skolen i digital utvikling 2014». Mange blei imponert over mangfoldet av aktører du samarbeider med.

– Ja, plansjen viste hele 34 aktører med smått og stort! Gjennom kontakten med fagmiljøene dukker det også opp nye samarbeidsprosjekter som kommer elevene til gode, for eksempel da jeg blei spurt om å bli med som forskningsformidler på havforskningsskipet G.O. Sars over Atlanteren i mai 2013. Jeg samarbeida med marinbiolog Frank Emil Moen om formidling fra forskningstoktet. Han er som kjent en av gründerne til NDLA. Vi hadde direktesendinger via satellitt og produserte mange filmer og artikler som var tilpassa kompetansemål i videregående skole.

– Samarbeid med ulike fagmiljøer er særdeles givende, smiler Kristin. Du får  et stort faglig nettverk bestående av engasjerte fagpersoner som brenner for både fag og læring. Vi beriker hverandre gjensidig. Bedre jobb finnes ikke!

Les mer om Transatlantisk havforskningstokt i mai 2013 her

Læringsressursene på ndla.no i naturfag

Læringsressursene på ndla.no i biologi

Fagredaktør Kristin Bøhle og marinbiolog Frank Emil Moen på havforskningsskipet G.O.Sars i mai 2013. Sammen stod de for formidlingen fra toktet til skoleklasser fra hele landet.

Fagredaktør Kristin Bøhle og marinbiolog Frank Emil Moen på havforskningsskipet G.O.Sars i mai 2013. Sammen stod de for formidlinga fra toktet til skoleklasser over hele landet.