Fra Vennesla til NDLA

Pionérer i teknologi og læring

Vi tar en tur til skolen, en middels stor skole med 550 elever noen mil nord for Kristiansand. Her har man siden slutten av 1990-tallet vært opptatt av teknologi og læring. Nøkkelen til kompetanseutvikling i kollegiet har vært satsing på prosjekter. Gjennom prosjektet E-læring med breiband utviklet ildsjeler ved skolen blant annet DialektXperten og Parallell digital fjernundervisning i fremmedspråk. DialektXperten ble kåret til landets beste e-læringsressurs i 2006, mens prosjektet i fjernundervisning vant en europeisk språkpris. Da NDLA så dagens lys i 2007, hadde Vennesla et sterkt faglig-pedagogisk miljø som kunne bidra i utviklingen av digitale læringsressurser.

 NDLA-engasjement gir kompetanse

– På Vennesla prøver vi å utnytte teknologiens muligheter i læringsarbeidet. Å låne ut lærere til utviklingen av NDLA har tilført skolen økt kompetanse og engasjerte medarbeidere, sier konstituert rektor Finn Arne Reierson.
Skolen har bidratt med medarbeidere i flere NDLA-fag, blant annet mediefag, naturfag, norsk og digital kompetanse.

Lene Kyllesdal er fylkeskontakt i Vest-Agder og står ved lerret med NDLA-side.
Lene Kyllesdal er fylkeskontakt i Vest-Agder og viser fram en NDLA-ressurs i naturfag,

Mange NDLA-skoler i Vest-Agder

– Skolen har virkelig strukket seg langt over mange år med å legge til rette for læreres NDLA-engasjement, sier NDLA-kontakt i Vest-Agder fylkeskommune, Lene Kyllesdal.
– Det har selvsagt ført til et administrativt merarbeid, som for eksempel ekstra behov for vikarer. Men det er tydelig at gevinsten for skolen i form av nasjonale faglige nettverk, godt omdømme og styrket kompetanse veier opp for ulempene.
Vest-Agder har mange NDLA-skoler. I tillegg til Vennesla har Kristiansand, Lister, Mandal og Vågsbygd videregående skole lånt ut medarbeidere med stor eller liten ressurs til NDLA.
– På fylkesadministrasjonens utviklingsmøter med skolene blir NDLA-engasjement ofte nevnt som noe skolene er stolte av og har sterkt eierskap til. Særlig redaksjonsansvaret løfter et helt fagmiljø på skolen. Lene nevner spesielt Mandal videregående skole og ansvaret for matematikkfagene. I år er de engasjert i oversettelsen av opplæringssekvenser på Khan Academy til norsk.

Sterkt mediemiljø

I utformingen av NDLA-faget medie- og informasjonskunnskap 1 og 2 har Vennesla-miljøet stått svært sentralt. Redaksjonen ble ledet av daværende avdelingsleder Ragna Marie Tørdal og medielærer Jone Nyborg. Med seg på laget hadde de en hel avdeling med bred mediekompetanse. Ragna Marie Tørdal er i dag leder for teamet for Faglig utvikling i NDLA.
– Arbeidet med NDLA har gitt meg ny kunnskap om hvordan fagstoff kan presenteres, sier Tom Knudsen. Han er fotograf og medielærer på Vennesla videregående skole.
Knudsen har jobbet med faglig innhold i blant annet verkstedet Fotografen  i medie- og informasjonskunnskap samt i faget digital kompetanse.                               

Portrettbilde av Tom Knudsen
Tom Knudsen er fotograf og har bidratt med bilder og lærestoff i mange læringsressurser.

Givende og utfordrende

– Jeg lærer utrolig mye av å bidra i utviklingen av digitale læringsressurser. En ting er selvsagt det tekniske, men det mest spennende er å finne gode måter å formidle kunnskap på. Blant annet synes jeg at kombinasjonen av fortelling og animasjon er en effektiv kommunikasjonsform, sier Jone Nyborg.
På Youtube-kanalen til NDLA ligger flere av de animerte snuttene han står bak.
– For meg har erfaringene stort sett vært positive. Men til tider synes jeg det har vært vanskelig å kombinere utviklingsarbeidet med undervisning. Særlig når NDLA-engasjementet krever litt reising, sier Nyborg.

Rektor samtykker i at det kan være en utfordring for skolen når så mange må dele seg mellom skolen og NDLA.
– Vi kan miste noe av stabiliteten over tid når så mange er involvert, forteller konstituert rektor Finn Arne Reierson.

Jone Nyborg underviser om lys og skygge.
Jone Nyborg er i dag fulltidsengasjert i NDLA som aktualitetsansvarlig, men her underviser han om lys og skygge!

God kjennskap til NDLA

Også fylkesutdanningssjef Arly Hauge berømmer skolen for å legge til rette for lærere i hel- eller delstilling i NDLA.
– Deltakelsen har gitt en solid faglig kompetanseheving for de involverte lærerne, men også til skolemiljøene de er en del av
– Muligheten til NDLA-engasjement betyr også flere stillinger og mat på bordet til mange familier i Vest-Agder, noe som er viktig for at flere skal kunne bo i distrikts-Norge, sier fylkeskontakten Lene Kyllesdal.
Hun ser også effekter på den gode brukerstatistikken for Vest-Agder.
– Gjennom deltakelse i utviklingen av NDLA blir ressursene godt kjent, og dette er nok en viktig årsak til at mange elever og lærere i Vest-Agder vet å benytte seg av læremidlene på ndla.no. Men først og fremst betyr NDLA-engasjementet et gedigent kompetanseløft  for involverte skoler.

Om Vennesla vgs

Vennesla videregående skole er en kombinert skole med yrkesfaglige og studiespesialiserende utdanningsprogram.
Skolen ligger nær Vennesla sentrum rundt 20 kilometer nord for Kristiansand.
Den har ca 550 elever og 100 ansatte.
Medarbeidere på Vennesla som bidrar (våren 2015) eller har bidratt i NDLA:

Bjørg Aurebekk – Redaksjonsmedlem i naturfag
Oddvar Engan – Avdød. Redaksjonsmedlem i norsk
Anja Kristine Hansen – redaksjonsmedlem i digital kompetanse
Øyvind Høie – redaksjonsmedlem i medie- og informasjonskunnskap og norsk.
Gustav Hårtveit – nåværende økonomimedarbeider i NDLA.
Tom Knudsen – nåværende oppdragsfotograf for NDLA. Redaksjonsmedlem i medie- og informasjonskunnskap, norsk og digital kompetanse
Thomas Nupen – redaksjonsmedlem i medie- og informasjonskunnskap og digital kompetanse.
Jone Nikolai Nyborg – nåværende aktualitetsansvarlig i NDLA. Redaksjonsmedlem i medie- og informasjonskunnskap og digital kompetanse
Stein-Vegard Olaussen – redaksjonsmedlem i medie- og informasjonskunnskap
Egil Steinsland – redaksjonsmedlem i digital kompetanse
Dagny Regine Rosenberg – redaksjonsmedlem i medie- og informasjonskunnskap
Ragna Marie Tørdal – nåværende leder for Faglig utvikling i NDLA. Tidligere redaktør for faget medie- og informasjonskunnskap og redaksjonsmedlem i norsk.
Kristin Vold – redaksjonsmedlem i medie- og informasjonskunnskap og digital kompetanse