NDLA diskuteres i USA

OECD interessert i OER-initiativ

Bakgrunnen for at NDLA blir diskutert i amerikanske utdanningsmiljøer, er OECDs økende interesse for åpne læremidler, på engelsk kalt Open Educational Resources eller bare OER. OECD har i den siste tiden sett nærmere på en rekke slike internasjonale eksempler i utdanningen. I den forbindelse ble NDLA presentert for OECD i januar 2015.

USA et foregangsland

OECD er selvsagt også svært interessert i tilsvarende initiativ fra USA, som er et foregangsland for åpne læringsressurser. Det var representanter fra USA som ba om at NDLA ble presentert på et eget webinar. Deltakerne på møtet 8. april 2015 var utdanningsledere fra en rekke amerikanske stater og initiativ. På møtet deltok også en rådgiver for president Obama med spørsmål om åpne læremidler.
– Jeg opplevde at deltakerne var svært interessert! De stilte kritiske og kunnskapsrike spørsmål, sier Høines. Han forteller at de blant annet spurte om NDLAs politisk forankring, om kvalitetsikring av læremidlene, læreres kompetanse og hvordan NDLA har klart å oppnå så høy bruk. Mest av alt vil han likevel trekke frem all den rosen som ble gitt.
–Anerkjennelse fra folk man ser opp til, varmer ekstra godt. Uten inspirasjon fra amerikanernes satsing på åpne data, åpne læremidler og åpen lisensiering ville vi aldri ha startet med NDLA.
Høines understreker at dette er en ros alle medarbeidere og bidragsytere til  NDLA må ta  til seg.

Viktige impulser

Den kontakten NDLA nå har fått med interessante amerikanske miljøer, er viktig for videre utvikling.
– Å møte kolleger fra andre steder i verden, som jobber mot de samme målene som oss, er svært lærerikt og motiverende, sier Høines.
–Vi vil alltid har mer å lære av andre enn vi kan lære bort. NDLA har nå et konkret tilbud om kompetanseutveksling med et OER-initiativ fra Washington. Den internasjonale fremtiden for NDLA ser alt annet en ensom ut, avslutter han.