Ny brukerundersøkelse: NDLA har høy kvalitet

Undersøkelsens oppdrag

 Ipsos MMI har på oppdrag av NDLA gjennomført en kvalitativ brukerundersøkelse for å få innsikt i elever og læreres synspunkter på og erfaringer med læringsressursene på ndla.no. Datagrunnlaget består av dybdeintervjuer med lærere og elever ved videregående skoler i Akershus og Østfold. Det endelige utvalget består av 5 skoler, 10 lærere og 17 elever. Undersøkelsen er avgrenset til tre fag: samfunnsfag, naturfag og helse- og oppvekstfag.

Les rapporten fra Brukerundersøkelsen  2015 her

 Pedagogisk merverdi

De fleste respondentene bruker NDLA sammen med andre læremidler. De verdsetter mangfoldet og ønsker ressurser som formidler fagstoff på ulik måte, for eksempel simuleringer, e-forelesninger, videoer og animasjoner. Det digitale muliggjør økt interaksjon, som oppgaveløsning via nettet. Dette avlaster læreren og gir mulighet til å følge opp enkeltelever. Muligheten til variasjon er viktig både for elevene og lærerne. Mange lærere opplever NDLA-ressursene også som et vellykket verktøy for differensiering.

Forbedre navigasjon

Både elever og lærere oppgir at de synes det kan være vanskelig å finne fram digitalt. De er vant til lærebokas inndeling og savner en tilsvarende oversikt over lærestoffet.
– NDLA skal være enkel å bruke, og her må vi bli bedre, sier daglig leder i NDLA, Øivind Høines.  – Denne undersøkelse viser at elever og lærere sliter med å finne fram på våre sider. Hvis NDLA ikke er lett å bruke, går eleven glipp av mye læring. Vi vil nå søke aktivt i markedet for å finne de beste miljøene til å hjelpe oss med å løfte fram det gode innholdet på NDLA. Målet må være å bli best også på brukervennlighet.

Hektisk lærerhverdag hindrer utprøving

 Alle informantene opplever at skoleledelsen er positiv til bruk av NDLA. De fleste lærerne oppgir at de har dårlig tid til å sette seg inn i nye ressurser, og når det tar tid å finne hva man skal bruke, blir dette nedprioritert. Noen peker på at bedre delingskultur og systematisk utprøving på skolen ville hjelpe læreren  til å utvikle god pedagogisk bruk av ressursene.

Pilotskoleordning høsten 2015

Funnene i denne rapporten skal NDLA nå anvende i sammenheng med det pågående arbeidet med brukertilfredshet som gjøres i regi av Netlife Research.  Dette vil sammen med NDLAs pilotskoleordning for skoleåret 2015 – 2016 være med på å styrke NDLAs brukerperspektiv.