Kjøper læringsressurser innen reindriftsfag

Innhold som leveres skal kunne knyttes til kompetansemål i læreplan for vg1 naturbruk, felles programfag naturbasert produksjon.
Leveransen har en samlet verdi på inntil 200 000 kr. Oppdraget kan deles mellom flere leverandører. Frist for å komme med tilbud er 1. februar 2016

Se detaljer i utlysningstekst: Utlysning reindriftsfag