Digitalt historiefag lanseres

ndla.no vil det fra skolestart være åpne og frie læringsressurser som dekker alle kompetansemålene i læreplanen for vg2, vg3 og påbygningsfag. NDLA presenterer et historiefag som bygges sterkt opp av kilder, og som er visuelt og moderne.

Historiefaget har blitt til i et samarbeid med Arkivverket, Nasjonalbiblioteket, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, Oslo Museum, Muséene i Sør-Trøndelag og Statistisk Sentralbyrå, samt en rekke andre bidragsytere.

Programmet er under utarbeidelse. Men vi begynner med lunsj på Eidsvoll kl 12.00 den 19. april og avsluttes kl 15.00 onsdag 20. april.

Det vil bli en høytidelig åpning ved styreleder John Arve Eide i Rikssalen på Eidsvoll.

Fagpersoner fra historiemiljøet vil gi faglig påfyll.

Det vil bli en praktisk introduksjon i bruk av det nye læremiddelet.

Spørsmål om seminaret kan rettes fagredaktør i historiefaget på NDLA, Inga Berntsen Rudi. E-post: inga@ndla.no

Påmelding på skjema: http://goo.gl/forms/4ycqUNVhLZ

Frist: torsdag 10. mars kl 1500

Begrenset antall plasser.

Program lanseringsseminar NDLA historie, 19. og 20. april 2016

Med forbehold om endringer.

19. april

11.30 Oppmøte Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen. Buss til Eidsvoll.
12.00-13.00 Lunsj i publikumsbygget, Eidsvoll 1814
13.00-13.45 I Rikssalen: Offisiell åpning v/John Arve Eide, styreleder i NDLA.
14.00-14.45 Kulturformidling og delingskultur v/Øyvind Ødegaard, Riksarkivet.
15.00-15.45 Om Eidsvoll 1814 og Min Stemme
16.00-16.45 Kilder til kunnskap og opplevelse v/Gro-Anita Mortensen og Bente Heggvik, Statsarkivet i Trondheim
17.00-18.00 Makta tilbake til læreren – historiefaget på NDLA v/Øivind Høines, daglig leder NDLA og Inga Berntsen Rudi, fagredaktør NDLA historie
18.00 Buss tilbake til Radisson Blu.

19.30 Middag med innslag

20. april

Hele programmet foregår på hotellet.

8.30-9.30 Historiefaget i vår tid, v/professor Gro Hagemann
9.45-10.45 Hvorfor angår 1700-tallet oss? v/historiker Ragnhild Hutchison, Historiske toll- og skipsanløpslister
11.00-11.15 Kahoot
11.15-12.00 Drabantbyene v/Linken Apall-Olsen og Miriam Rösler, Oslo Museum
12.00-13.00 Lunsj
13.00-15.00 Hvordan bruke NDLA i historieundervisningen?
– Eksempel på praktiske undervisningsopplegg og smakebiter v/Inga Berntsen Rudi, fagredaktør NDLA historie
– Bruk av tankekartverktøy, v/Eivind Sehested Zakariassen, Lørenskog vgs/NDLA
– Film i historieundervisningen v/Tina Andersson Jensen, NDLA Film