Populært med Kahoot!

 

– Kahoot gjør læring morsomt, forteller Knut Inge Skifjeld. Han jobber med utvikling og samarbeid i NDLA.

– #Wintergames-konkurransene er avviklet over 10 000 ganger. Men hvor mange som er innom per spill er vanskelig å spå. Noen ganger kan det være en klasse, andre ganger kan det være en familie på en påskehytte eller en vennequiz, sier Skifjeld. Han trekker frem konkurranseinstinkt som en nøkkel til suksessen.

– Vi prøver å skape en lett og morsom inngang til dypere faglig arbeid, sier Skifjeld. En av Kahootene laget heter “Keep warm in freezing weather”. Du kan teste deg selv her:
https://embed.kahoot-experimental.it/ff9565fc-111b-4797-94ac-7d00bf25720b?utm_campaign=widget&utm_source=ndla&utm_medium=iframe_embed&utm_content=ff9565fc-111b-4797-94ac-7d00bf25720b

– Kahoot og NDLA utfyller hverandre på en veldig god måte. Det at vi er forskjellige er styrken. Sammen kan vi lage læring som spiller på flere sider ved oss; det sosiale, konkurranseinnstinktet og ønske om å lære, sier Skifjeld. Om du ønsker å spille Kahooter som NDLA har laget kan du bruke søkeordet “NDLA” i Kahoot.

– Læring skal være gøy, avslutter Knut Inge Skifjeld.