Spennende arbeid tar slutt

– Det er spennende å jobbe med digitale læremidler. I dag møter vi et kollegium som er interessert. Mange har tatt inn over seg endring, sier Trine Merethe Paulsen. Hun er avtroppende redaktør i Naturbruk og har vært med i NDLA siden starten i 2007. Mye har skjedd i løpet av årene.

Teknologi og demokrati

– Stiller man et spørsmål i klasserommet i dag så opplever man at elevene googler etter svaret. Arbeidsmåtene er i endring. En av utfordringene i skolen er å få til meningsbrytning. Demokrati blir ikke til av seg selv, heller ikke gjennom teknologi og Internett alene, poengterer Paulsen. Hun skal fra høsten 2016 jobbe som universitetslektor ved lærerutdanninga på Nord universitetet. Og hjelpe fremtidens yrkeslærere ut i skolene.
– Elevene går ikke rundt med en sekk med bøker om ti år. Men du kan ikke lære et yrke bare på nett. Du må slå tomlene og kjenne båten vugge på vann, forteller Paulsen.

Visualisering av fagstoffet skaper forståelse, forteller Elisabet Romedal.

Visualisering av fagstoffet skaper forståelse, forteller Elisabet Romedal.

Fra kalkulator til pc

– I matematikk har utviklingen tatt av. Særlig da eksamen er blitt digital. Man kan ikke klare seg med en håndholdt kalkulator lengre, forteller Elisabet Romedal. Hun har utviklet matematikkfagene på NDLA siden 2008, og har i tillegg oversatt alle Khan Academy-ressursene til norsk språk.

Visuell forståelse

– Retningene vi har valgt i NDLA viser seg å være riktige valg, Det er en naturlig måte for elevene å jobbe på. Visualisering av fagstoffet skaper forståelse på en helt annen måte. Vi tar eleven med fra det teoretiske til det visuelle, forteller Romedal. Hun skal fra høsten undervise i matematikk ved Mandal videregående skole i Vest-Agder. Der har man oppnådd svært gode resultater ved bruk av digitale læremidler.

En bærebjelke

– NDLA er den første store bærebjelken i digitale læremidler i norsk sammenheng, men det er viktig at mangfoldet blir større. Vi må bruke mange læremidler i skolen, sier Trine Merethe Paulsen.
– Skal man skape gode læremidler må det ligge en vilje eller styrt finansiering bak. Vi kan ikke bygge fag etter Wikipedias modell. Men hvis vi har en god stamme og kan det bidra til at entusiaster og engasjerte elever vil bidra, sier Paulsen.

Iselin Myklebust har fokus på å gjøre fagressurser mer praktiske.

Iselin Myklebust har fokus på å gjøre fagressurser mer praktiske.

En annen som gir seg i NDLA denne sommeren er Iselin Myklebust ved Eid vgs i Sogn og Fjordane. Hun har vært med å utvikle og oppdatere Design og håndverksfaget på NDLA siden 2012.
– Jeg har jobbet mye med å få faget mer praktisk. I design og håndverk er det viktig å lære å lage. Bruke kreativitet og knytte teorien til det praktiske, sier Iselin Myklebust. Hun mener man bør være kritisk i møtet med nettressurser.

Mer faglig fokus

– Det er viktig å være kritisk og bruke nettressurser faglig, ikke bare sosialt, sier Myklebust.
– Digitale læremidler er veldig bra hvis det blir brukt på riktig måte. Du finner teori, oppgaver og videoer. Det er viktig for lærere og elever å kunne ha flere muligheter. Vi må være noe mer enn en bok, sier Myklebust.

Pedagogikk i førersetet

– Det er viktig at det er pedagogikken som har styringen over teknologien, ikke omvendt. Teknologien har aldri klart å svare helt på de pedagogiske ideene vi hadde da vi startet. Vi ser fram til at teknologien kommer etter, avslutter Trine Merethe Paulsen og Elisabet Romedal.