Læremiddelseminar på Gardermoen 1. og 2. mars

I et samfunn med stadig større krav til kompetanse og økt digitalisering er det en stor utfordring for skoleeier å legge til rette for god og variert læring. Internasjonalt snakkes det om den fjerde industrielle revolusjon og de utfordringene skolen står over med å legge til rette for en utdanning for fremtiden.

Kvalitet og variasjon

Gode varierte læringsmiljøer med læremidler som ivaretar alle fag samt de grunnleggende ferdighetene, er skoleeiers ansvar. Hvordan legger skoleeier til rette for dette? Hvilke kvalitetskrav skal skoleeier ha til læring og læremidler? Hvem skal utvikle og produsere disse læremidlene? Hvordan skal skoleeiere sammen kunne sikre kvaliteten på det læreren og eleven trenger for å skape god læring?

Utvikle sammen

Sammen kan skoleeiere sette krav til utvikling av gode læringsmiljø og læremidler. Sammen kan skoleeier og lærere utvikle en skole som er i stand til å løse framtidens utfordringer og krav til kompetanse. Sammen kan skolesamfunnet utvikle de læremidler skolen trenger for fremtiden.

Sikre utvikling og mangfold

KS og Nasjonal digital Læringsarena, NDLA, inviterer ledelsen i kommuner og fylkeskommuner, sammen med spesielt inviterte, til et lukket seminar over to dager for å drøfte hvordan skoleeier i grunnskolen og videregående opplæring kan sikre utvikling og mangfold av læremidler for fremtidens skole.

Program læremiddelkonferanse, Scandic Hotel, Oslo Airport

Tidspunkt Tema
Onsdag 1. mars
09.00 Registrering
10.00

 

Åpning

Skoleeiers ansvar sett fra kommunenivået

10.25

 

 

Innsikt

Dagens situasjon sett fra ulike perspektiv – innspill fra: IKT-Norge, Abelia, Forleggerforeningen, Norsk lektorlag og Elevorganisasjonen

12.00

 

 

Mulighetsrommet

Hvordan ser det ut i mulighetsrommet? – innspill fra aktører som ønsker å se hvilke muligheter som finnes i fremtidens læremiddelområde.

13.00 Lunsj
14.00

 

 

Utsyn

Hvordan ser det ut i Norden og i verden ellers? Hva skjer globalt og hvilke strømninger påvirker fremtidens læremiddelområde?

16.35 Avrunding av dagen
17.00 Slutt faglig del
19.00 Felles middag
Torsdag 2. mars
Deltakeraktiv dag – hvordan kan vi sammen bidra til utvikling av mangfold og gode læremidler for framtida?
09.00

 

På sporet

Hva kom opp i går og hvor er NDLA/NDLA-G i dette landskapet?

09.30

 

 

Veien videre

Bearbeiding, refleksjon og drøftinger – hvordan ser linjene ut for det videre arbeidet i kommunesektoren og i KS?

11.30 Lunsj
12.30 Veien videre fortsetter …
14.30

 

Veiene samles…

Oppsummering og oppfølging etter seminaret

15.00 Slutt – og vel hjem

Påmelding

KS har lagt ut mer informasjon om seminaret og påmelding.