Flere ledige stillinger hos NDLA

Lyst å være med å skape digitale læremidler for videregående skole i et lærerikt og spennende miljø? NDLA lyser for perioden 01.08.2017 -31.08.2018 ut etter medarbeidere i følgende stillinger:

Teamleder «Råd og støtte» – 100%

Medarbeidere bygge og bedre fag – ulike stillingsbrøker

  • Matematikk
  • Tekniske yrkesfag
  • Engelsk
  • Norsk
  • Religion og etikk
  • Politikk, individ og samfunn

Medarbeider bruksutvikling og brukeropplevelse 50-100%

Medarbeider pilotklasser og lærerkontakt 60-100%

Spesialist illustrasjon og animasjon 50%