ndla.no kan brukes på eksamen

For å klargjøre ndla.no til bruk under eksamen, er funksjonalitet som gjorde det mulig for elever å kommunisere i løsningen fjernet. Dette gjelder min.ndla.no, kommentarfunksjon og personlig innlogging.

Målet er at all tekst, bilder, interne videoer og embedda Youtube-videoer skal kunne vises under eksamen. ndla.no har mange lenker og referanser til eksternt innhold, men disse vil ikke være tilgjengelig for visning.

Samarbeid med Hordaland

Hordaland fylkeskommune har gjennomført en test av oppsett i brannmur som skal kunne gjøre løsningen tilgjengelig i skolenettverket og dermed kunne brukes under eksamen.

Testen er gjennomført ved at teknisk personell konfigurerte brannmuren og deretter fulgte utvalgte lærere opp med funksjonell test.

Konklusjonen ble at noen tjenester i driftsmiljøet til NDLA må flyttes til ny IP, slik at det skal være mulig å sperre tjenestene samskrive.ndla.no og deling.ndla.no på en enkel måte.

NDLA har gjort strakstiltak og flyttet enkelte tjenester til ny ip-adresse, slik at det det kan åpnes for å bruke ip-adressen hvor ndla.no kjører uten at det åpnes for deling.ndla.no og samskrive.ndla.no .

ndla.no benytter en del eksterne tjenester som det må åpnes for i brannmuren. Disse er kan ikke identifiseres med ip-adresser, så det må være mulig å åpne for spesifikke url’er i brannmuren.

ndla.no fungerer som normalt

Resultet av den funksjonelle testen av løsningen på ndla.no er at navigering og funksjonalitet fungerer som normalt, selvfølgelig med unntak av lenker til eksternt innhold som det er sperret for.

NB! Det er opp til skoleeier å bestemme hvilke nettressurser elever kan bruke til eksamen. Dette presiseres av Utdanningsdirektoratet i regelverket for hjelpemidler til eksamen. Presiseringen lyder:

«Skolene kan selv velge å la elevene benytte nettbaserte forberedelsedeler, læringsressurser, oppslagsverk eller ordbøker også under eksamen. Dette gjelder kun dersom skolene er i stand til å isolere de aktuelle IP-adressene.»

NDLA takker Hordaland fylkeskommune som velvillig har bidratt til test.
Her er dokumentasjon av tjenester som det må åpnes for i brannmuren