Sees på SETT

Lær mer om hvordan vi ved hjelp av pilotskoler fra hele landet tester og utvikler læringsressurser for videregående opplæring. Vi er opptatt av brukerinvolvering og deler gjerne hvordan vi jobber for å få produsere best mulig læremidler. På standen vår får du mulighet til å bidra på brukertest og selv påvirke utviklingen av våre læringsressurser. Velkommen til NDLA på stand A:39.