Nye medarbeidere til faget Sosiologi og sosialantropologi våren 2019

NDLAs fagredaksjonelle team for utvikling av faget Sosiologi og sosialantropologi har behov for å knytte til seg spisskompetanse på enkelte fagområder via læreravtaler. En læreravtale er en avtale av begrenset omfang (inn til kr. 30 000 pr. år) som kommer i tillegg til ordinær stilling på egen skole.

Vi ønsker å engasjere to lærer på læreravtale våren 2019.  Oppdraget går ut på å skrive fagtekster og lage oppgaver til to emneområder i faget Sosiologi og sosialantropologi.

Hvert av de to oppdragene har en ramme på inntil 10 000 NOK, noe som tilsvarer ca 30 arbeidstimer.

NDLA er et interfylkeskommunalt samarbeid mellom 17 av landets 18 fylkeskommuner.  I arbeidet med å lage nye fag, endre og utvikle allerede publiserte fag, samt å drive systematisk oppdatering av fagene, frikjøper og honorerer NDLA faglige ressurser og spesialister på læremiddelutvikling fra de samarbeidende fylker/skoler. Søkere må være tilsatt i en av våre samarbeidende fylkeskommuner.

Læreravtale 1

Vi ønsker bidrag til å utarbeide fagtekster og oppgaver innenfor emnet “Ideologier og makt”. Bidraget skal, sammen med annet redaksjonelt stoff og innkjøp, være med på å dekke kompetansemålene:

  • gjøre rede for prinsipper for fordeling av goder og diskutere hvordan prinsippene henger sammen med maktforhold i samfunnet
  • forklare hvordan politiske ideologier behandler makt- og fordelingsspørsmål og drøfte oppfatninger av rettferdighet og fordeling

Bidraget skal publiseres på ndla.no under Creative commons-lisens: cc-by-sa. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Frist for levering vil være 23. april 2019.

Læreravtale 2

Vi ønsker bidrag til tekster og oppgaver innenfor emnet “Internasjonal arbeidsdeling”.

Bidraget skal sammen med annet redaksjonelt stoff og innkjøp være med å dekke kompetansemålet:

  • forklare begrepet internasjonal arbeidsdeling og drøfte sammenhenger mellom produksjon og samfunnsendring i et globalt perspektiv

Bidraget skal publiseres på ndla.no under Creative commons-lisens: cc-by-sa

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no 

Frist for levering vil være 23. april 2019.

Søkere må ha relevant utdanning, spisskompetanse på fagområdet, og erfaring fra undervisning i videregående opplæring.  Erfaring fra produksjon av digitale læremidler vektlegges. Legg ved oppdatert CV, og eksempler på læringsressurser eller undervisningsopplegg som du har utviklet selv.

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Inga Berntsen Rudi for ytterligere informasjon. E-post: inga@ndla.no

Søknadsfrist fredag 15. januar 2019 kl. 12

Søknad sendes NDLA v/ Anne Høgestøl

Epost: anne.hogestol@hfk.no