NDLA søker etter medarbeider for det Globale Digitale Bibliotek (GDL) i 100% engasjement fram til 30.12.2019


Stillingen vil være en del av prosjektgruppen knyttet til GDL og rapportere direkte til teknisk prosjektleder. I stillingen ligger arbeidet knyttet til prosjektledelse, kommunikasjon og brukerinvolvering:

 • videreutvikle GDLs plan for brukerinvolvering
 • organisere brukertester, inkludert planlegging og utvikling av test-skript sammen med tekniske utviklingsteam
 • daglig oppfølging av henvendelser fra partnere og brukere
 • utarbeide og formidle kommunikasjonsmateriell i samarbeid med aktuelle leverandører
 • holde foredrag på vegne av prosjektet under internasjonale konferanser og workshops
 • utforming og oppfølging av kampanjer på sosiale medier
 • arbeide med kommunikasjonskanaler som nyhetsbrev, sosiale medier, ved behov og samarbeid med eksisterende ressurser i utvikling av innhold for prosjektet.

NDLA vil vektlegge følgende kvalifikasjoner:

 • Kompetanse knyttet til brukertesting og brukerinvolvering
 • Gode evne til å formidle et budskap på engelsk, både skriftlig og muntlig
 • Mål- og resultatorientert tilnærming til eget ansvarsområde
 • Erfaring fra foredragsvirksomhet, organisering av og aktiv deltakelse på seminarer, konferanser.
 • Evne til å skape tillit i dialog med et forskjellige målgrupper.

Spørsmål om stillingen kan rettes til konstituert daglig leder Christer Gundersen tlf. 93 41 13 60 eller epost:    christergundersen@ndla.no

Viktig informasjon
For informasjon om prosedyre for frikjøp av din stillingsressurs fra den skole/det fylket du er tilsatt, kontakt Administrativ leder Anne Høgestøl  tlf. 97 66 43 77 eller på e-post: annehoegestoel@ndla.no

Søkere må være fylkeskommunalt tilsatt, fortrinnsvis i videregående skole. Søkere må dokumentere solid faglig kompetanse innen fagområdet, god digital kompetanse, god språklig formidlingsevne, erfaring fra undervisning og gjerne også erfaring med utvikling av læremidler.

Søkere bes levere en skriftlig søknad, legge ved CV, kopi av vitnemål/attester.
Søknad sendes på mail til administrasjonsleder Anne Høgestøl på epost:  annehoegestoel@ndla.no

Søknadsfrist: 20.01.2019