NDLA-konkurranse for vgs-elever

Vi inviterer alle på tekniske yrkesfag til konkurranse! Film det du gjør i din læring, og send det inn til NDLA.

Her ser du et arbeidsoppdrag som er filmet – fusing.

Gjør læringen din til noe som andre kan lære av

Videoen over et eksempel sendt inn av Eid vidaregåande skule med temaet «fusing». Går du på bygg- og anlegg, elektrofag eller teknikk og industriell produksjon, kan du delta ved å lage din egen undervisningsvideo. Du kan lære et tema ekstra godt, og andre elever kan dra nytte av det gjennom videoen din.

Hva skal du levere?

  1. En instruksjonsfilm Lag en instruksjonsfilm på maksimalt 3 minutter av et enkelt læringsarbeid. Velg blant arbeidsoppdragene deres, alt etter hvor dere er i prosessen. Filmen skal ikke ha bakgrunnsmusikk. Bruk mobilen din, og gjerne stativ.
  2. Dokumentasjon av arbeidsoppdraget Bruk NDLA sitt dokumentasjonsverktøy for å dokumentere planlegging og vurdering av arbeidsoppdraget. Hva skulle gjøres, og gikk det etter planen?

Send deres samlede bidrag i NDLA-konkurransen til:
haldorhove@ndla.no, innen 3. april 2020.

Merk e-posten i emnefeltet med:
NDLA konkurranse, “skole”, “klasse” og “læringsoppdrag”.
E-posten skal inneholde begge vedleggene og kontaktperson, mobilnummer, film og dokumentasjonsrapport samlet (to vedlegg). Spørsmål kan også sendes i forkant. Da må du legge ved navn og telefonnummer.

Dere kan levere inn ett eller flere bidrag på e-post.

Vurderingskriterier av fagjury (NDLA)

  • faglig kvalitet
  • sikker HMS
  • formidlingsevne gjennom lyd og bilde

Kåring av vinner skjer gjennom en tverrfaglig jury sammensatt av NDLA, med fagpersoner på området ditt. Få økt læring gjennom aktiv deltakelse! NDLA følger deg på veien.

Vi vil gjerne se hva dere gjør! Legg ut bilder underveis på Instagram: #livetpåvgs #ndlakonkurranse og merk oss gjerne med @ndla_no.

Vi ønsker å kunne dele et utvalg av videoene vi får inn på vår YouTube-kanal og på våre sider ndla.no.

Premier

Det beste bidraget vinner 5000 kroner til klassekassen og pizza for hele klassen.

Regler for NDLA-konkurransen

1. NDLA-konkurranse er åpen for alle tekniske yrkesfaglinjer på VG1 og VG2 i videregående skoler i Norge. Hver klasse eller deltager kan sende inn så mange bidrag de ønsker.

2. Juryen skal bestå av minst tre personer og pekes ut av læremiddelansvarlig for tekniske yrkesfag i NDLA.

3. Bidrag vil bli vurdert etter skjønn, med vekt på at de skal fremstille arbeidsoppdraget med sikker HMS, faglig kvalitet og formidlingsevne gjennom lyd og bilde. Juryen kårer en hovedvinner i hvert fagområde. Juryens avgjørelse er endelig.

4. NDLA forbeholder seg retten til å offentliggjøre alle innsendte bidrag vederlagsfritt, i opprinnelig eller redigert utgave, for NDLA sin YouTube-kanal, NDLA sine Facebook-sider og på ndla.no. NDLA forbeholder seg også retten til å benytte innsendte bidrag i forbindelse med profilering av NDLA-konkurransen. Bidrag vil bli kreditert med opphavers navn.

5. NDLA forbeholder seg retten til å benytte innsendte bidrag som illustrasjoner i egne publikasjoner. Bildene vil bli kreditert med opphavers navn.

6. Nødvendige personopplysninger vil bli lagret for å administrere konkurransen. Når konkurransen er avslutta, vil aktuelle innsendere bli kontaktet av NDLA.

7. Innsendere kan kun delta med bilder og film de selv har tatt. Det er innsenders ansvar å sørge for å ha opphavs- og/eller fotorett til bildene og å sørge for at eventuelle personer på bildene har godkjent at bildene offentliggjøres.

8. Rettsstridig, upassende eller krenkende materiale blir forkastet. I grove tilfeller, eller ved gjentatte brudd på dette punktet, politianmelder NDLA aktiviteten.