Ny stilling i «Bygge og bedre fag» våren 2020

Bygge og bedre fag består av et fagredaksjonelt team som har ansvaret for å utvikle nye fag og for å revidere og forbedre eksisterende fag i NDLA.  Skoleåret 2019−2020 har NDLA for alvor startet arbeidet med å tilpasse innholdet i sin faglige portefølje til det nye læreplanverket LK2020. Det første året vil arbeidet være konsentrert om å oppdatere alle fag som brukes på Vg1-nivå til skolestart høsten 2020. 

Produksjon av læremidler tar utgangspunkt i NDLAs pedagogiske plattform, der det blant annet heter:

Læring er noe som skjer gjennom aktiv deltagelse i et læringsfellesskap og gjennom språket.

Læring er en skapende, utforskende prosess i kommunikasjon og samarbeid med andre.

Læring er med andre ord en skapende og utforskende prosess hvor kompetansen utvikles via aktivitet, utforskning og samarbeid. Det er også viktig at elevene får muligheten til å fordype seg, får reflektere over egen læring og får hjelp til å forstå sammenhenger.

Søkere bør også sette seg inn i NDLAs brukskvalitetsplattform: https://brukskvalitetsplattform.ndla.no/index.html 

For perioden 15.1.2020−31.7.2020 har Bygge og bedre fag derfor behov for følgende stilling:

1 stilling i fagredaksjonen for naturbruk

  • Inntil 40 % for medarbeider som skal bidra i arbeidet med revisjon av faget naturbruk Vg1. 

Det er ønskelig med kompetanse i og undervisningserfaring fra én eller flere av følgende typer produksjon:  

  • plantedyrking (agronom) 
  • husdyrhold (produksjonsdyr)
  • hestefag/hovslagerfaget
  • dyrefag (nytt lærefag) 
  • akvakultur 

Personer som er tilsatt i videregående skoler eller fylkeskommuner kan søke. Søkere må dokumentere solid faglig kompetanse innen fagområdet, god digital kompetanse, god språklig formidlingsevne, erfaring fra undervisning og gjerne også erfaring med utvikling av læremidler.

Det legges vekt på god kjennskap til arbeidet med det nye læreplanverket for fagfornyelsen 2020 og de endringene dette vil medføre.

Søkere bes legge ved CV og eksempler på egen læremiddelproduksjon eller andre former for fagformidling (fagartikler, undervisningsvideoer, undervisningsopplegg mm.)

Den som tilsettes må være innstilt på å bruke NDLAs nettbaserte forfatterverktøy og beherske enkel bildebehandling. Erfaring med bruk av nettbaserte forfatterverktøy eller andre verktøy for digital produksjon er ønskelig.

Den som tilsettes må være innstilt på å samarbeide tett med andre i faggrupper og i fagredaksjonelt team i form av jevnlige videokonferanser og delte dokumenter, og på å delta på noen samlinger i løpet av året. God evne til samarbeid er derfor viktig.

Søknadsfrist: 16. desember 2019

Spørsmål om stillingen kan rettes til fagansvarlig Ragnhild Kjeldsen ragnhild.kjeldsen@ndla.no eller til leder for bygge og bedre fag, Ragna Marie Tørdal: e-post ragnator@ndla.no eller mobil 92894647.

Søknadene sendes på e-post til administrasjonsleder Anne Høgestøl, e-post: anne.hogestol@hfk.no, med kopi til ragnator@ndla.no.