NDLA søker leder for kommunikasjon og markedsføring

Utvidet frist 15.03

100 % frikjøp til 31.07.21, med mulighet for forlengelse.

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et fylkeskommunalt oppgavefelleskap som utvikler og tilbyr kvalitetssikrede læremidler og andre tjenester for videregående opplæring. I NDLA kan vi tilby et unikt nasjonalt arbeidsfellesskap med et sterkt ønske om å støtte læring og utvikling av videregående opplæring.

Som leder for kommunikasjon og marked vil du arbeide for å fremme kunnskap og forståelse for NDLA sitt oppdrag og for økt bruk av NDLA sitt tilbud. Du vil også arbeide med intern kommunikasjon for å bidra til effektiv samhandling og et godt arbeidsmiljø i en distribuert organisasjon.

Leder for kommunikasjon og marked er med i NDLAs ledergruppe og rapporterer til daglig leder. I enkeltsaker vil det også være aktuelt å bistå styreleder.

Ekstern kommunikasjon

NDLA ønsker tett samarbeid med eiere, brukere, leverandører og andre. NDLA skal oppleves som en troverdig, synlig, tydelig og forutsigbar samarbeidspartner. Du må ha et strategisk blikk for kommunikasjon, kunne arbeide målrettet og systematisk, på egenhånd og sammen med andre.

Markedsføring av NDLA

Økt bruk av ndla.no er et viktig mål for NDLA. God markedsføring av de muligheter NDLA gir for nye og eksisterende brukere, er viktig. NDLA deltar på fagmesser og konferanser. Vi besøker skoler og arbeider med markedsføring gjennom egne nettsider, nyhetsbrev og i sosiale medier. Vår nye leder vil lede, utvikle og delta aktivt i dette arbeidet.

Intern kommunikasjon

NDLA er en distribuert organisasjon. Det stiller høye krav til intern kommunikasjon for å sikre effektiv og god samhandling. Intern kommunikasjon handler også om å utvikle et godt arbeidsmiljø. Du vil ha en sentral rolle i å legge til rette for og bidra til god intern kommunikasjon og arbeidsmiljø.

Ønsket bakgrunn og kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på masternivå
 • Erfaring med kommunikasjonsarbeid og markedsføring, på strategisk og operativt nivå
 • Relevant ledererfaring
 • Erfaring fra organisering av seminarer, konferanser, fagsamlinger
 • Kjennskap til / erfaring fra skolen og/eller andre miljøer som arbeider innenfor feltet opplæring/læremidler
 • Gode ferdigheter i norsk skriftlig, bokmål og nynorsk
 • Gode ferdigheter i engelsk skriftlig og muntlig
 • Mål- og resultatorientert tilnærming til eget ansvarsområde
 • Gode ferdigheter i bruk av IKT
 • Ønske om å lære og arbeide tverrfaglig
 • Evne til å skape tillit i dialog med med NDLAs målgrupper, eiere og samarbeidspartnere.

En del reisevirksomhet må påregnes.

Tiltredelse snarest.

Kan dette være interessant? Kontakt gjerne daglig leder Sigurd Trageton tlf. 922 17 818 eller e-post: sigurd@ndla.no.

Søkere må være fylkeskommunalt tilsatt i NDLAs eierfylker. For informasjon om prosedyre vedrørende permisjon fra din stilling, kontakt administrativ leder Anne Høgestøl på e-post: annehoegestoel@ndla.no eller 976 64 377

Lønn etter avtale med eierfylke.

Skriftlig søknad med CV sendes på e-post til administrasjonsleder Anne Høgestøl

Søknadsfrist: 23.02.2020. Utvidet frist 15.03