NDLA søker innholdsdesignere

Inntil 5,5 årsverk. Innholdsdesignere skal arbeide tett med fagredaktører og spesialister for å utforme, produsere, forvalte og kvalitetssikre læremidler og læringsressurser uavhengig av fag. Arbeidet vil være varierende. En del av stillingen vil være selvstendig rutinearbeid innenfor et avgrenset arbeidsområde.

Gjelder perioden 1.8.2020−31.7.2021.

Arbeidsoppgaver

 • sammenstille lærestoff i ulike former i samarbeid med fagredaksjonelt team
 • fikse feil eller uryddig design i artikler på tvers av fag
 • utbedre bruksutfordringer i samarbeid med brukerkontakt
 • tilpasse innhold i henhold til krav om universell utforming
 • kontrollere at innhold er i henhold til gjeldende lovverk, avtaler og interne retningslinjer før det publiseres
 • moderere delingsarena og bistå ved mottak av innhold og leveranser

Søkere bør

 • ha kunnskap om læringsprosesser
 • ha erfaring med grafisk programvare
 • ha kompetanse innen brukeropplevelse og grafisk design
 • ha kjennskap til universell utforming
 • ha teknisk sans, gjerne erfaring fra enkel HTML, som koding av tabeller
 • beherske et arbeidstempo som tilsvarer den prosjektrettede arbeidsformen i NDLAs redaksjoner, noe som vil innebære evne til gjennomføringskraft og effektive samarbeidsprosesser

Søker bes oppgi område for spisskompetanse og ønsket stillingsprosent.

Om NDLA og «Råd og støtte» (ROS)

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et fylkeskommunalt oppgavefelleskap som utvikler og tilbyr åpne kvalitetssikrede læremidler. I dag omfatter det læremidler i cirka 100 eksamensfag i videregående opplæring. 

Produksjonsenheten “Råd og støtte” (ROS) består av spesialister som støtter arbeidet med å revidere og forbedre eksisterende fag i NDLA. I ROS finnes blant annet språkstøtte, bildestøtte, filmstøtte og støtte for produksjon av ferdig innhold. Skoleåret 2020−2021 står NDLA midt i arbeidet med å tilpasse innholdet i sin faglige portefølje til det nye læreplanverket Fagfornyelsen 2020 og i henhold til nye krav om universell utforming. Arbeidet vil være konsentrert om å oppdatere alle fag som brukes på Vg2-nivå til skolestart høsten 2021.

For alle stillingene gjelder:

Personer som er tilsatt i fylkeskommunale videregående skoler eller fylkeskommuner som deltar i NDLA-samarbeidet kan søke. For øyeblikket gjelder det alle fylkeskommuner med unntak av Oslo. 

Søkere må dokumentere solid faglig kompetanse innen fagområdet, god digital kompetanse og gjerne også erfaring med utvikling av læremidler.

CV-er og referanser fra relevante oppdrag som kandidaten har gjennomført skal vedlegges og inngår i vurderingen.

Alle som tilbys engasjement i NDLA må være innstilt på å bruke NDLAs nettbaserte forfatterverktøy. Erfaring med bruk av nettbaserte forfatterverktøy eller andre verktøy for digital produksjon er ønskelig.

Videre må man være innstilt på å samarbeide tett med andre i ROS-team og i fagredaksjonelt team i form av jevnlige videokonferanser og delte dokumenter. Man må også regne med at man må delta på noen samlinger i løpet av året. God evne til samarbeid er derfor viktig.

Les mer om oss på om.ndla.no, og se våre læringsressurser og tjenester på www.ndla.no.

Søknadsfrist: 3. mars 2020

Spørsmål kan rettes til leder for ROS, Johannes Leiknes Nag: e-post: johannes@ndla.no eller mobil 994 58 542.

Søknad med CV sendes på e-post til administrasjonsleder Anne Høgestøl, e-post: anne.hogestol@vlfk.no, med kopi til johannes@ndla.no.