NDLA søker interaktiv utvikler

Inntil ett årsverk. NDLA bruker H5P til interaktive innholdstyper, men ser at det ofte er behov for skreddersydde interaktiviteter og simuleringer. Det er også ønskelig at innhold som er tilgjengelig globalt kan tilpasses vår kontekst og oversettes. I arbeidet med fagfornyelsen har vi flere fagpersoner som jobber med programmering i fagene. Disse vil bli gode samarbeidspartnere, det samme gjelder fagredaksjonene som leverer oppdrag.

Gjelder perioden 1.8.2020−31.7.2021.

Arbeidsoppgaver

 • oversette og tilpasse internasjonale læremidler til norsk, eksempelvis Phet
 • produsere interaktive innholdselementer på bestilling fra fagredaksjonene, eksempelvis Javascript i iframe
 • bistå med kompetanseheving av kvalitetsforståelse på tvers av spesialistressurser i teamet Råd og Støtte (ROS)
 • utforme og forvalte gjeldende retningslinjer og veiledninger for utvikling og forvaltning av interaktive simuleringer
 • bistå med rådgivning i planlegging av simuleringer internt i egne verktøy og når det skal bestilles eksternt
 • kvalitetsvurdere kravspesifikasjon og leveranser fra eksterne bidragsytere opp mot gjeldende krav

Søker bør

 • ha praktisk erfaring og fagkompetanse innen frontend-programmering
 • ha kompetanse om utforming av gode brukeropplevelser og fortellerteknikk i digitale medier
 • ha kompetanse om etterlevelse av universell utforming i digitale medier
 • ha en mål- og resultatorientert tilnærming til eget ansvarsområde
 • ha gode personlige samarbeidsegenskaper
 • ha grunnleggende teknologiforståelse om hvordan innhold kan flyte på internett og mellom ulike standarder og internettløsninger

Om NDLA og «Råd og støtte» (ROS)

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et fylkeskommunalt oppgavefelleskap som utvikler og tilbyr åpne kvalitetssikrede læremidler. I dag omfatter det læremidler i cirka 100 eksamensfag i videregående opplæring. 

Produksjonsenheten “Råd og støtte” (ROS) består av spesialister som støtter arbeidet med å revidere og forbedre eksisterende fag i NDLA. I ROS finnes blant annet språkstøtte, bildestøtte, filmstøtte og støtte for produksjon av ferdig innhold. Skoleåret 2020−2021 står NDLA midt i arbeidet med å tilpasse innholdet i sin faglige portefølje til det nye læreplanverket Fagfornyelsen 2020 og i henhold til nye krav om universell utforming. Arbeidet vil være konsentrert om å oppdatere alle fag som brukes på Vg2-nivå til skolestart høsten 2021.

For alle stillingene gjelder:

Personer som er tilsatt i fylkeskommunale videregående skoler eller fylkeskommuner som deltar i NDLA-samarbeidet kan søke. For øyeblikket gjelder det alle fylkeskommuner med unntak av Oslo. 

Søkere må dokumentere solid faglig kompetanse innen fagområdet, god digital kompetanse og gjerne også erfaring med utvikling av læremidler.

CV-er og referanser fra relevante oppdrag som kandidaten har gjennomført skal vedlegges og inngår i vurderingen.

Alle som tilbys engasjement i NDLA må være innstilt på å bruke NDLAs nettbaserte forfatterverktøy. Erfaring med bruk av nettbaserte forfatterverktøy eller andre verktøy for digital produksjon er ønskelig.

Videre må man være innstilt på å samarbeide tett med andre i ROS-team og i fagredaksjonelt team i form av jevnlige videokonferanser og delte dokumenter. Man må også regne med at man må delta på noen samlinger i løpet av året. God evne til samarbeid er derfor viktig.

Les mer om oss på om.ndla.no, og se våre læringsressurser og tjenester på www.ndla.no.

Spørsmål kan rettes til leder for ROS, Johannes Leiknes Nag: e-post: johannes@ndla.no eller mobil 994 58 542.

Søknad med CV sendes på e-post til administrasjonsleder Anne Høgestøl, e-post: anne.hogestol@vlfk.no, med kopi til johannes@ndla.no.