Jobbe i NDLA? Sjekk våre ledige engasjement.

NDLA lyser ut mange nye engasjement for skoleåret 2020/2021.

Utlysning ledergruppe

Leder for kommunikasjon og markedsføring. Frist 23.02.

Leder for fagredaksjonene (Teamleder Bygge og bedre fag). Frist 08.03.

Utlysninger fagredaksjonelt team med frist 26. februar 2020

Læremiddelansvarlig for programfaget kommunikasjon og kultur (100 prosent).

Redaksjonelle medarbeidere i barne- og ungdomsarbeiderfaget (inntil 120 prosent).

Redaksjonell medarbeider i programfag engelsk Vg2 (100 prosent)

Redaksjonell medarbeider i programfag markedsføring og ledelse Vg2 (100 prosent)

Redaksjonell medarbeider innen fagområdet sikkerhet (60 prosent)

Redaksjonell medarbeider innen fagområdet kontor og administrasjon (60 prosent)

Redaksjonell medarbeider i programfaget sosiologi og sosialantropologi (60 prosent)

Redaksjonell medarbeider i norsk Vg2 (SF) (60 prosent)

Fagansvarlig for faget brønnteknikk Vg2 (100 prosent)

Fagansvarlig/redaksjonell medarbeider for faget transport og logistikk Vg2 (inntil 120 prosent)

Redaksjonell medarbeider i faget Informasjonsteknologi Vg2 (60 prosent)

Utlysninger «Råd og støtte» med frist 3. mars 2020

Bildekonsulent. Inntil ett årsverk.

Interaktiv utvikler. Inntil ett årsverk.

Videoprodusent. Inntil ett årsverk.

Innholdsdesignere. Inntil 5,5 årsverk.

For alle stillingene gjelder:

Personer som er tilsatt i fylkeskommunale videregående skoler eller fylkeskommuner som deltar i NDLA-samarbeidet, kan søke. For øyeblikket gjelder det alle fylkeskommuner med unntak av Oslo. Søkere må dokumentere solid faglig kompetanse innen fagområdet, god digital kompetanse, god språklig formidlingsevne, erfaring fra undervisning og gjerne også erfaring med utvikling av læremidler.

Om våre medarbeidere

NDLAs medarbeidere er tilsatt i en av våre samarbeidende fylkeskommuner, men bruker avtalt prosent av sin stilling i NDLA.  Alle medarbeidere har en arbeidsavtale med NDLA som regulerer arbeidsforholdet, men arbeidsgiveransvaret ligger hos den virksomheten vedkommende er tilsatt i. Medarbeiderne er spredt over hele landet og samarbeider i det daglige via digitale verktøy. NDLA er en prosessorganisasjon, og medarbeiderne tilhører en av tre arbeidsprosesser: styringsprosesser, kjerneprosesser eller administrasjon- og støtteprosesser.