Leder for fagredaksjonene (Teamleder bygge og bedre fag)

100 % frikjøp til 31.07.2021 med mulighet for forlengelse

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et interfylkeskommunalt samarbeid som kjøper og utvikler kvalitetssikrede læremidler og andre læringsverktøy for videregående opplæring. I NDLA kan vi tilby et unikt nasjonalt arbeidsfellesskap med høyt engasjement for å støtte læring og bidra til utvikling av videregående opplæring.

Vår nåværende leder for fagredaksjonene går av med pensjon, og vi søker nå etter hennes etterfølger.

Som leder for fagredaksjonene i NDLA vil du ha det overordnede ansvaret for planlegging, utvikling og forvaltning av NDLAs læremiddelportefølje. Læremidlene i NDLA utvikles av frikjøpte medarbeidere fra fylkeskommunene, kjøpes inn i markedet og skaffes til veie gjennom samarbeid med andre (organisasjoner).  

Arbeidet omfatter:

 • planlegge, budsjettere og rapportere for utvikling og vedlikehold av NDLAs læremiddelportefølje
 • bidra i arbeidet med å utvikle faglig- og pedagogisk kvalitet av NDLAs læremidler
 • organisere og lede arbeidet med produksjon og anskaffelse av læremidler
 • rekruttere medarbeidere, legge til rette for og følge opp redaksjoner og redaksjonsmedarbeidere
 • planlegge og gjennomføre innkjøp
 • inngå og følge opp samarbeid med andre organisasjoner
 • delta i nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjekt
 • presentere NDLA for eiere, brukere og andre

Leder for Bygge og bedre fag rapporterer til daglig leder. Det vil være aktuelt å tilføre teamet en nestleder for å bistå leder med gjennomføring av oppgavene.

Utvikling og publisering av gode digitale læremidler krever en tverrfaglig tilnærming hvor brukermedvirkning og brukertesting, tilrettelegging av brukerflate og ekspertise på digital publisering er avgjørende for at læremiddelet og tjenesten oppnår ønsket kvalitet hos lærer og elev. I NDLA vil du og ditt team derfor samarbeide tett med team for brukertesting og design (Bruke) og team for rådgiving og støtte (ROS).  

Kvaliteten på læremidlene fra NDLA er god ifølge norske lærere. I NDLA ønsker vi å fortsatt levere læremidler med høy kvalitet og lede an i utviklingen. For å lykkes trenger vi deg som har innsikt i digitale læremidler og produksjon, er strukturert og utviklingsorientert, med gode lederegenskaper.

Ønsket bakgrunn og kvalifikasjoner

 • relevant utdanning på masternivå
 • erfaring med utvikling av digitale læremidler
 • relevant ledererfaring
 • kjennskap til og erfaring fra skolen eller andre miljøer som arbeider innenfor feltet opplæring / læremidler 
 • gode ferdigheter i norsk skriftlig, bokmål og nynorsk
 • gode ferdigheter i engelsk skriftlig og muntlig
 • mål- og resultatorientert tilnærming til eget ansvarsområde 
 • gode ferdigheter i bruk av IKT
 • ønske om å lære og arbeide tverrfaglig 

En del reisevirksomhet må påregnes. 

Tiltredelse etter avtale, senest 01.08.2020 eller tidligere.

Kan dette være interessant? Kontakt gjerne daglig leder Sigurd Trageton på tlf. 922 17 818 eller e-post: sigurd@ndla.no. 

Søkere må være fylkeskommunalt tilsatt i NDLAs eierfylker. For informasjon om prosedyre vedrørende permisjon fra din stilling og avlønning, kontakt administrativ leder Anne Høgestøl på e-post: annehoegestoel@ndla.no eller tlf. 976 64 377. 

Skriftlig søknad med CV sendes på e-post til administrasjonsleder Anne Høgestøl.

Søknadsfrist: 08.03.2020