NDLA søker designer/utvikler til teknologistøttet læring

Inntil ett årsverk for 2020–31.07.2021 med mulighet for forlengelse. Tiltredelse snarest.

I NDLA er vi opptatt av å utvikle ny læringsteknologi som kan støtte elevene i interaktiv, stimulerende og variert læring. I tillegg til tradisjonelle interaktive oppgaver som “quiz” og “fyll inn”, jobber vi med VR, spillifisering og aktiviteter som støtter refleksjon og egenvurdering. Dette er et svært spennende felt å jobbe på, og et område NDLA kommer til å satse mye på framover. Delingstjenester, elevinvolvering, LTI og adaptivitet er noen stikkord for de kommende åra.

Om NDLA og Utforske

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et fylkeskommunalt oppgavefelleskap som utvikler og tilbyr åpne kvalitetssikrede læremidler i cirka 100 eksamensfag i videregående opplæring. 

Teamet Utforske jobber med utvikling og utforsking av muligheter. Utforske jobber bredt med både innovasjon og brukerbasert, stegvis utvikling. Utforske jobber tett med teknisk-, faglig- og bruksanalyse-team i NDLA. NDLA samarbeider også med miljøer innen edtech, og med universiteter og høyskoler, hvor Utforske har en sentral rolle.

 Arbeidsområder:

 • Utvikling av tekniske innholdstyper – koding i JavaScript, CSS og React
 • Teknisk utvikling av ny funksjonalitet 
 • Dokumentasjon og kravspesifikasjon av tekniske endringer
 • Rådgivning ved innkjøp og valg av tekniske løsninger
 • Design av løsninger i skisser og prototyper
 • Koordinering av tekniske valg og løsninger med teknisk leder og NDLAs teknologikart
 • Skriftlig og muntlig veiledning for interne brukere

Ønsket kompetanse:  

 • Erfaring fra relevante utviklingsprosjekter
 • Erfaring med koding og god innsikt i åpen kildekode, ulike lisenser og konseptet åpne læremidler
 • Kjennskap til lean og brukerstyrt tilnærming til utvikling i teambaserte prosesser
 • Være utviklingsorientert med evne til å tenke nytt og utradisjonelt på en konstruktiv og inviterende måte
 • Erfaring med relevante digitale prosessutviklingsverktøy 
 • Gode personlige egenskaper i teambasert arbeid – lyttende, inkluderende og konstruktiv 
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Gode personlige egenskaper i teambasert arbeid – lyttende, inkluderende og konstruktiv 
 • Være selvgående, strukturert og ha gjennomføringsevne

For stillingen gjelder:

Personer som er tilsatt i fylkeskommunale videregående skoler eller fylkeskommuner som deltar i NDLA-samarbeidet, kan søke. Det gjelder alle fylkeskommuner med unntak av Oslo. 

Søkere må dokumentere solid faglig kompetanse innen fagområdet, god digital kompetanse og gjerne også erfaring med utvikling av læremidler.

CV-er og referanser skal vedlegges og inngår i vurderingen.

Du må være innstilt på å samarbeide tett med andre i NDLA via videokonferanser og delte dokumenter, samt fysiske samlinger i løpet av året. God evne til samarbeid er derfor viktig.

Les mer om oss på om.ndla.no, og se våre læringsressurser og tjenester på www.ndla.no.

Spørsmål kan rettes til leder for NDLA, Knut Inge Skifjeld e-post knutinge@ndla.no  tlf 900 53 826.

Søknad med CV sendes på e-post til administrasjonsleder Anne Høgestøl, e-post: anne.hogestol@vlfk.no, med kopi til knutinge@ndla.no.