Vi søker leder for designutvikling og brukskvalitet

100 % frikjøp til 31.07.2022, med mulighet for forlengelse 

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et interfylkeskommunalt samarbeid som kjøper og utvikler kvalitetssikrede læremidler og andre læringsverktøy for videregående opplæring. I NDLA kan vi tilby et unikt nasjonalt arbeidsfellesskap av dyktige og engasjerte kollegaer med et sterkt ønske om å støtte læring og bidra til utvikling av videregående opplæring.  

Er du interessert i brukervennlig design av digitale tjenester og har gode kunnskaper om læring i teknologirike omgivelser? Da kan du være personen vi søker etter. Du er opptatt av læringsdesign og av læringssituasjonen slik eleven opplever den. Du blir inspirert av å kunne utvikle brukervennlige læringsressurser som møter elevens behov. Du forstår også at læreren er elevens viktigste allierte i læringsarbeidet, og at smarte og brukervennlige tjenester tilpasset lærerens behov er viktig. 

Som leder for designutvikling og brukskvalitet (teamleder Bruke) i NDLA får du ansvaret for å lede arbeidet med brukerstyrt utvikling og brukskvalitet. Dette arbeidet skjer blant annet gjennom pilotskoleordningen vår, gjennom løpende kontakt med brukerne og gjennom samarbeid med ulike kompetansemiljøer og leverandører. Du vil samarbeide med både interne og eksterne ressurspersoner. En viktig del av jobben er å lede arbeidet med å gi tjenestene våre mer brukervennlig design og ny funksjonalitet. Du vil i tett samarbeid med teknisk enhet føre an i planlegging, idéutvikling, spesifisering og bestilling av nye tjenester. 

Arbeidet omfatter

 • ansvar for arbeidet med brukerstyrt utvikling og brukskvalitet
 • ansvar for NDLAs brukskvalitetsplattform
 • ansvar for videreutvikling av design for NDLAs tjenester og ressurser 
 • ansvar for NDLAs designmanual
 • planlegging og gjennomføring av innkjøp
 • budsjett- og resultatoppfølging innenfor eget ansvarsområde
 • ledelse av arbeidet i eget team, eventuelt også ledelse av andre tverrfaglige prosjekter eller oppgaver
 • oppstart og oppfølging av samarbeid med andre organisasjoner
 • deltakelse i nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjekt
 • presentasjon av NDLAs ressurser og tjenester for eiere, brukere og andre

Leder for team Bruke rapporterer til daglig leder. 

Kvaliteten på NDLAs ressurser og tjenester er god, ifølge norske lærere. Vi har imidlertid høye ambisjoner om å videreutvikle brukskvaliteten. For å lykkes trenger vi deg som kan arbeide systematisk og som kan skape eierskap til og engasjement for utvikling og forbedring av brukskvaliteten innad i organisasjonen. 

Ønsket bakgrunn og kvalifikasjoner

 • relevant høyere utdanning
 • kompetanse innen digital læringsdesign og utvikling av digitale læremidler, med vekt på brukeropplevelse 
 • relevant teknisk kompetanse
 • relevant ledererfaring
 • erfaring fra skolen og kjennskap til elev og lærers behov 
 • svært gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk
 • gode skriftlige og muntlige ferdigheter i engelsk 
 • mål- og resultatorientert tilnærming til eget ansvarsområde 
 • gode ferdigheter i bruk av IKT
 • erfaring fra å lære og arbeide tverrfaglig 

En del reisevirksomhet må påregnes. Tiltredelse etter avtale. 

Kan dette være interessant? Kontakt gjerne daglig leder Sigurd Trageton på tlf. 92 21 78 18, eller på e-post sigurd@ndla.no.

Du må være fylkeskommunalt tilsatt i ett av NDLAs eierfylker. Kontakt gjerne administrativ leder Anne Høgestøl på e-post stilling@ndla.no eller på tlf. 97 66 43 77 for informasjon om avlønning og om prosedyre vedrørende permisjon fra din stilling.  

Skriftlig søknad med CV sendes på e-post stilling@ndla.no til administrativ leder Anne Høgestøl.

Søknadsfrist: 24.01.2021