Er du vår nye språkmedarbeider?

NDLA søker språkmedarbeider(e) i til sammen 100 % stilling, i første omgang for perioden 1.8.2021−31.7.2022. 

Vi søker deg som har

  • solid språkfaglig bakgrunn, gjerne mastergrad i nordisk språkvitenskap, lingvistikk, Språkrådets kompetanseprøver e.l.
  • god kjennskap til offisiell rettskriving og skriveregler i nynorsk og bokmål

Det er en fordel med kompetanse og erfaring innen språkvask og korrektur på nynorsk og bokmål.

Søknadsfrist: 10. mars 2021

Språkvask og korrektur gjøres til vanlig i NDLAs nettbaserte forfatterverktøy, og du vil få full opplæring i verktøyene vi bruker.

Språkmedarbeiderne jobber i avdelingen for rådgivning og støtte (ROS). ROS består av spesialister som støtter redaksjonene i arbeidet med å produsere nytt innhold og revidere og forbedre eksisterende innhold på NDLA. I ROS-teamet finnes bl.a. språkstøtte, bildestøtte, filmstøtte og støtte for produksjon av ferdig innhold. Alle har bakgrunn som lærere i videregående opplæring.

Skoleåret 2021−2022 står NDLA midt i arbeidet med å tilpasse innholdet i sin faglige portefølje til Kunnskapsløftet 2020 og til nye krav om universell utforming. Arbeidet vil være konsentrert om å oppdatere fagene på Vg3-nivå.

NDLA preges av et godt samarbeid mellom dyktige, positive og engasjerte kollegaer. Du kommer til å samarbeide tett med kollegaene i ROS-team og i fagredaksjonelt team. Derfor bør du være vant til å samarbeide med andre og like denne arbeidsformen. Teamene har blant annet ukentlige videomøter, og alle arbeider i delte dokumenter. I tillegg har vi noen samlinger i løpet av året der alle medarbeiderne deltar.

Vi ønsker helst én medarbeider i full stilling, men deling av stillingen kan være et alternativ. 

Ta kontakt med språkansvarlig Marion Federl, e-post marionf@ndla.no, for mer informasjon om stillingen.

Søknad med CV sendes på e-post til administrasjonsleder Anne Høgestøl, e-post stilling@ndla.no, med kopi til leder for ROS Bjørn Magne Espeseth, e-post bjornmagneespeseth@ndla.no.

Om NDLA

NDLA er et fylkeskommunalt oppgavefellesskap som består av ti av landets fylkeskommuner. Kun Oslo står utenfor. Alle som er tilsatt i en av de samarbeidende fylkeskommunene, kan søke på ledige stillinger i NDLA.

Dersom du får tilbud om stilling i NDLA, vil du ha samme arbeidsgiver, men du blir omdisponert til arbeid for NDLA i avtalt stillingsprosent og periode.