Er du vår nye språkmedarbeider?

NDLA søker språkmedarbeider i full stilling i perioden 1.8.2021−31.7.2022. 

Vi søker deg som har

  • mastergrad i nordisk språkvitenskap, lingvistikk e.l.
  • profesjonell kompetanse og erfaring innen språkvask og korrektur på nynorsk og bokmål
  • solid kjennskap til offisiell rettskriving og skriveregler i nynorsk og bokmål

Søknadsfrist: 10. mars 2021

Språkvask og korrektur gjøres til vanlig i NDLAs nettbaserte forfatterverktøy. Erfaring med bruk av nettbaserte forfatterverktøy eller andre verktøy for digital produksjon er ønskelig.

Søker som har bestått Språkrådets kompetanseprøver, kan bli foretrukket, men realkompetanse kan veie opp for prøvene. 

Språkmedarbeidere jobber sammen i produksjonsenheten ROS (Rådgivning og støtte). ROS består av spesialister som støtter redaksjonene i arbeidet med å produsere nytt innhold og revidere og forbedre eksisterende innhold på NDLA. I ROS-teamet finnes bl.a. språkstøtte, bildestøtte, filmstøtte og støtte for produksjon av ferdig innhold. 

Skoleåret 2021−2022 står NDLA midt i arbeidet med å tilpasse innholdet i sin faglige portefølje til Kunnskapsløftet 2020 og til nye krav om universell utforming. Arbeidet vil være konsentrert om å oppdatere fagene på Vg3-nivå.

NDLA preges av et godt samarbeid mellom dyktige, positive og engasjerte kollegaer. Den som tilsettes, skal samarbeide tett med kollegaene i ROS-team og i fagredaksjonelt team. Teamene har blant annet jevnlige videokonferanser, og alle arbeider i delte dokumenter. God samarbeidsevne er derfor viktig. I tillegg må en regne med å delta på noen obligatoriske samlinger i løpet av året. 

Vi ønsker helst én medarbeider i full stilling, men deling av stillingen kan være et alternativ. 

Ta kontakt med språkansvarlig Marion Federl, e-post marionf@ndla.no, for mer informasjon om stillingen.

Søknad med CV sendes på e-post til administrasjonsleder Anne Høgestøl, e-post stilling@ndla.no, med kopi til leder for ROS Bjørn Magne Espeseth, e-post   bjornmagneespeseth@ndla.no.