NDLA søker pilotskolemedarbeider

Vil du jobbe med å gjøre NDLAs læringsressurser enda bedre?

Søknadsfrist 10. mars 2021.

NDLA søker nå etter deg som skal hjelpe oss å teste ut våre nye idéer og ressurser ved skoler vi samarbeider med. Her får du mulighet til å være i tett kontakt med brukerne av læringsressursene våre. Du formidler dessuten viktig innsikt i hvordan ressursene brukes, og hvilken tilbakemelding de får, videre til organisasjonen.

Inneværende skoleår samarbeider NDLA med ni ulike videregående skoler, såkalte pilotskoler. Disse skolene har sagt seg villige til å teste ut NDLAs ressurser i ulike fag. De er også med på andre former for samarbeid.

For skoleåret 2021–22 har avdeling Bruke i NDLA behov for å engasjere en pilotskolemedarbeider i inntil 70 % stilling. Vi søker en positiv, nysgjerrig, strukturert og målrettet kollega som skal bidra til å styrke vår dialog med brukerne gjennom samarbeid med skoler, lærere og klasser.

Du vil jobbe med å
• planlegge og gjennomføre brukertester av NDLAs design og læringsressurser ute i skolene
• analysere funn fra brukertester og plukke ut sentrale funn for videreutvikling av design og læringsressurser
• formidle sentrale funn fra tester muntlig og skriftlig til resten av organisasjonen

Vi ønsker at du har
• relevant høyere utdanning
• erfaring fra klasserommet
• god evne til å kommunisere med mennesker, både muntlig og skriftlig
• evne til å arbeide selvstendig, og samtidig være en god lagspiller
• gjerne også kunnskap om kvalitative og kvantitative metoder

Erfaring fra brukertestarbeid er en fordel.

Noe reisevirksomhet må påregnes. NDLA er et samarbeid mellom ti av landets elleve fylkeskommuner. Du må være ansatt i en av disse for å kunne søke.

Ønsker du mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Hilde Schjølberg Evensen, leder for kommunikasjon og marked, på telefon 41 60 17 95 eller e-post hilde.s.evensen@ndla.no.

For opplysninger om frikjøp kontakt administrasjonsleder Anne Høgestøl, telefon 97 66 43 77 eller e-post  anne.hogestol@ndla.no.

Søknad med CV sendes administrasjonsleder Anne Høgestøl på e-post stilling@ndla.no, med kopi til leder for kommunikasjon og marked Hilde Schjølberg Evensen, e-post hilde.s.evensen@ndla.no.