Vil du lede NDLAs arbeid med design og brukskvalitet?

For at læringsressurser og digitale tjenester fra NDLA skal føre til læring, må elever og lærere oppleve at ndla.no er brukervennlig og at de raskt finner fram til læringsressurser som engasjerer og støtter elevens læring.  Høy brukskvalitet oppnår vi gjennom aktiv og systematisk brukerdialog med elever og lærere og gjennom tett samarbeid med ledende kompetansemiljø innenfor design og brukeropplevelser (UX). 

Som leder for team Bruke, står brukerne og bruken av NDLA i sentrum for ditt arbeid. Gjennom aktiv brukerinvolvering, daglige brukerdialoger og analyse av trafikk på ndla, vil du lede an i arbeidet for å videreutvikle gode løsninger og brukervennlig design. Innsikten i brukernes behov bruker du og teamet til å hjelpe fagredaksjonene til å lage gode læremidler som også er brukervennlige.  Systematisk innhenting av kunnskap om brukerens behov vil hjelpe deg når du i samarbeid med eksterne leverandører vil arbeide med å omsette disse i gode brukeropplevelser. 

Arbeidet omfatter

 • ansvar for brukerdialog og utvikling av brukskvalitet for NDLAs tjenester
 • budsjett- og resultatoppfølging innenfor eget ansvarsområde
 • ledelse av arbeidet i eget team, eventuelt ledelse av prosjekter 
 • oppfølging av leveranser innen designtjenester
 • deltakelse i nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjekt
 • presentasjon av NDLAs ressurser og tjenester for eiere, brukere og andre

Leder for team Bruke rapporterer til daglig leder. 

Ønsket bakgrunn og kvalifikasjoner

 • relevant høyere utdanning
 • erfaring fra undervisning
 • gjerne erfaring med læringsdesign og utvikling av digitale læremidler, med vekt på brukeropplevelse
 • relevant teknisk kompetanse er ønskelig
 • relevant ledererfaring
 • svært gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk
 • gode skriftlige og muntlige ferdigheter i engelsk 
 • mål- og resultatorientert tilnærming til eget ansvarsområde 
 • gode ferdigheter i bruk av IKT

100 % frikjøp til 31.07.2022, med mulighet for forlengelse. En del reisevirksomhet må påregnes. Tiltredelse etter avtale. 

Kan dette være interessant? Kontakt gjerne daglig leder Sigurd Trageton på tlf. 92 21 78 18, eller på e-post sigurd@ndla.no.

Du må være fylkeskommunalt tilsatt i ett av NDLAs eierfylker. Kontakt gjerne administrativ leder Anne Høgestøl på e-post stilling@ndla.no eller på tlf. 97 66 43 77 for informasjon om avlønning og om prosedyre vedrørende permisjon fra din stilling.  

Skriftlig søknad med CV sendes på e-post stilling@ndla.no til administrativ leder Anne Høgestøl.

Søknadsfrist: 10.03.2021.

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et interfylkeskommunalt samarbeid som kjøper og utvikler kvalitetssikrede læremidler og andre læringsverktøy for videregående opplæring. I NDLA kan vi tilby et unikt nasjonalt arbeidsfellesskap av dyktige og engasjerte kollegaer med et sterkt ønske om å støtte læring og bidra til utvikling av videregående opplæring.