NDLA trenger koordinator

Vi søker en person med høyere utdanning og erfaring fra administrativt arbeid eller arbeid som koordinator. Søker må ha kjennskap til videregående opplæring og produksjon av digitale læremidler. Evne til samarbeid på tvers av ulike fagområder vektlegges. Det er en fordel om søker har erfaring fra arbeid med offentlige innkjøp.

Søknadsfrist 10. mars 2021.

Den som tilsettes, skal bistå leder for Bygge og bedre fag i deler av den daglige driften og bidra til at produksjonsprosessene blir så hensiktsmessige og effektive som mulig. Arbeidet vil omfatte administrative oppgaver og innebærer en koordinatorrolle på enkelte områder av produksjonen. Stillingen er fulltid i perioden 1. august 2021−31. juli 2022.

Arbeidsoppgaver

  • Bistå i innkjøpsprosesser, herunder registrere behov fra redaksjonene, bistå i utarbeiding innkjøpsplaner, kravspesifikasjoner, samt evaluering av tilbud.
  • Koordinatorrolle og støttefunksjon for fagredaksjonene, bl.a. knyttet til bestillinger (avrop), oppfølging av leverandører, opplæring av nye medarbeidere og samordning av behov inn mot andre deler av organisasjonen.
  • Oppfølging og oppdatering av arbeidsflyt for bestillinger (avrop) av undervisningsfilm, podkast, animasjonsfilm, simuleringer etc.
  • Oppfølging og oppdatering av rutiner for produksjon, i samarbeid med andre deler av organisasjonen, herunder arbeid med intranettet.
  • Administrativt arbeid knyttet til budsjettplanlegging, regnskap, saksforberedelse, personalsamtaler, og ansettelsesprosesser.
  • Planlegging og gjennomføring av samlinger.

Spørsmål kan rettes til leder for Bygge og bedre fag, Ole Fossgård: e-post olefossgaard@ndla.no eller mobil 47954856.

Søknadene sendes på e-post til administrasjonsleder Anne Høgestøl, e- post: stilling@ndla.no, med kopi til olefossgaard@ndla.no

Om oss

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et fylkeskommunalt oppgavefellesskap som utvikler og tilbyr åpne kvalitetssikrede læremidler. I dag omfatter det læremidler i cirka 100 eksamensfag i videregående opplæring.  I dag deltar ti av landets elleve fylkeskommuner i samarbeidet. Bare Oslo kommune står utenfor.  Tilsatte i alle fylkeskommuner unntatt Oslo kan søke på ledige stillinger.

Dersom du får tilbud om stilling i NDLA, vil du ha samme arbeidsgiver, men i den tiden du arbeider for NDLA vil du bli omdisponert til arbeid for NDLA i avtalt stillingsprosent og periode.