Utlysning av læreravtaler våren 2021

NDLAs fagredaksjoner har behov for å knytte til seg spisskompetanse på enkelte fagområder gjennom læreravtaler. En læreravtale er en avtale av begrenset omfang (inntil kr 30 000 per år) som kommer i tillegg til ordinær stilling på egen skole. En avtale på kr 30 000 tilsvarer ca. 92 arbeidstimer. Avtalene kan også være av mindre omfang.

NDLA er et interfylkeskommunalt samarbeid mellom landets fylkeskommuner (utenom Oslo) om kjøp og utvikling av digitale læremidler for videregående opplæring. Som et ledd i dette arbeidet engasjerer NDLA faglige ressurspersoner og spesialister på læremiddelutvikling fra de samarbeidende fylker og skoler. 

Bidragene fra ressurspersonene publiseres på ndla.no under Creative Commons-lisens CC-BY-SA: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Innholdet som beskrives i avtalene, leveres etter nærmere avtale med bestiller, men seinest 1. juni 2021.

Krav til deg som søker

Du må være tilsatt i en av NDLAs samarbeidende fylkeskommuner.

Du må ha relevant utdanning, spisskompetanse på fagområdet og erfaring fra undervisning i videregående opplæring. Erfaring fra produksjon av digitale læremidler vektlegges.

Søknaden

Legg ved oppdatert CV og eksempler på læringsressurser eller undervisningsopplegg som du har utviklet selv, og som er relevante for oppdraget.

Søknadsfristen er onsdag 24. mars.

Send søknaden til NDLA v/Anne Høgestøl (stilling@ndla.no), med kopi til leder for Bygge og bedre fag, Ole Fossgård (olefossgaard@ndla.no).

2 læreravtaler – helsearbeiderfag 

Læreravtale 1: Helse og sykdom

Kompetansemål

 • forklare hva allmenntilstand er, gjøre rede for de vanligste tegnene og symptomene på sykdommer og skader og gjenkjenne sykdomsforverring
 • gjøre rede for de vanligste sykdommene hos barn, unge og eldre, foreslå tiltak og delta i grunnleggende sykepleie

Arbeidsoppgaver

 • revisjon av eksisterende fagstoff om sykdomslære, forebygging, behandling og pleie
 • produksjon av fagartikler og oppgaver 

Krav til søker 

 • lærer innen Vg2 helsearbeiderfag med oppdaterte kunnskaper innen sykdomslære samt forebygging, behandling og pleie for de mest vanlige sykdommene
 • erfaring med behandling og pleie av i pasienter i ulik alder
 • god skriftlig framstillingsevne

Omfang: inntil kr 30 000 

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Vigdis Haugan vigdis.haugan@ndla.no for mer informasjon.

Læreravtale 2: Kosthold og ernæring

Kompetansemål

 • beskrive symptomer på underernæring og feilernæring og foreslå forebyggende – og behandlende tiltak
 • planlegge, tilberede og tilrettelegge måltider i tråd med råd fra helsemyndighetene

Arbeidsoppgaver

 • revisjon og oppdatering av eksisterende fagstoff om kosthold og ernæringsarbeid
 • produksjon av fagartikler og oppgaver om helsefagarbeiderens rolle og ansvar i praktisk ernæringsarbeid i tråd med anbefalingene fra helsemyndighetene

Krav til søker

 • lærer med oppdaterte kunnskaper og ferdigheter innen kosthold og ernæring som forebyggende og behandlende tiltak
 • erfaring fra undervisning om kosthold, ernæring og tilberedning av måltider for elever på Vg2 helsearbeiderfag
 • god skriftlig framstillingsevne

Omfang: inntil kr 30 000

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Vigdis Haugan vigdis.haugan@ndla.no for mer informasjon.

2 læreravtaler – engelsk 1

Læreravtale 1: Engelsk som verdensspråk

Læreplanmål

 • reflektere over språklige varianter i noen engelskspråklige land
 • reflektere over innflytelsen til og bruken av det engelske språket i informasjons- og meningsutveksling globalt

Arbeidsoppgaver

 • utarbeiding av undervisningsopplegg som omhandler engelsk som verdensspråk, ulike varianter av engelsk samt kulturelle ulikheter innad og mellom engelskspråklige land

Oppleggene skal inneholde fagtekster om emnet med oppgaver.

Nærmere innhold i leveransen avgjøres i samråd med redaksjonen.

Krav til søker

 • relevant universitets- eller høyskoleutdanning
 • undervisningserfaring fra engelskfaget i videregående skole
 • god skriftlig framstillingsevne og evne til å bruke relevante eksempler på en måte som engasjerer målgruppa

Omfang: inntil kr 30 000

Interesserte kan ta kontakt med Karin Søvik for mer informasjon: karin.sovik@ndla.no 

Læreravtale 2: Engelsk grammatikk, språklæring og skriftlig framstillingsevne

 Læreplanmål

 • anvende kunnskap om ord, setningsbygging, tekstbinding og språkbruk for å forbedre eget språk og egne tekster.
 • produsere ulike skriftlige og muntlige situasjonstilpassede tekster med klart innhold og hensiktsmessig stil og struktur.

 Arbeidsoppgaver

 • utarbeiding av undervisningsopplegg relatert til grammatikk og tekstproduksjon.

Oppleggene skal inneholde fagtekster om emnet med oppgaver.

Innholdet i leveransen avgjøres i samråd med redaksjonen.

 Krav til søker

 • relevant universitets- eller høyskoleutdanning
 • undervisningserfaring fra engelskfaget i videregående skole
 • god skriftlig framstillignevne og evne til å bruke relevante eksempler på en måte som engasjerer målgruppa

Omfang: inntil kr 30 000

Interesserte kan ta kontakt med Karin Søvik for mer informasjon: karin.sovik@ndla.no 

Inntil 3 læreravtaler – matematikk 1P-Y og 1T-Y 

Matematikkredaksjonen trenger hjelp til produksjon av oppgaver til kompetansemålet 

 • innhente data frå praksisfeltet, gjere overslag og berekningar og lage formålstenlege framstillingar av resultata og presentere desse

Oppgavene skal være tilpasset følgende fag:

 • håndverk, design og produktutvikling
 • frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
 • informasjonsteknologi og medieproduksjon

Søkere bør ha undervist faget 1P-Y eller 1T-Y og ha god kjennskap til det/de yrkesfaglige programmet/programmene de ønsker å lage oppgaver til. Oppgavene som lages, må være originale eller ikke publisert med opphavsrett tidligere.

Konkrete oppgaver skal ha løsningsforslag vedlagt. Idéer til interaktive oppgaver av typen multiple choice, dra-og-slipp, sorter-i-rett-rekkefølge og lignende er også interessante. Oppgavene skrives i Word eller tilsvarende.

Omfang: Inntil kr 15 000 per programområde, maksimalt kr 30 000 per søker

Interesserte kan ta kontakt med Bjarne Skurdal for mer informasjon: bjarneskurdal@ndla.no