Vil du jobbe med bærekraftig utvikling?

NDLA søker medarbeider i redaksjonen for tverrfaglige tema. Vi søker en person med formell kompetanse på fagområdet som brenner for temaet bærekraftig utvikling.  50 prosent stilling.

Det legges vekt på undervisningserfaring fra relevante fag på videregående skole, erfaring med å jobbe tverrfaglig og med å skrive for målgruppa. Den som tilsettes må ha oppdaterte fagkunnskaper, interesse for utvikling av digitale læremidler tilpasset ny læreplan og god kjennskap til læreplanens mål om tverrfaglighet og dybdelæring.

Om NDLA

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et fylkeskommunalt oppgavefellesskap som utvikler og tilbyr åpne kvalitetssikrede læremidler. I dag tilbyr NDLA læremidler i cirka 100 eksamensfag i videregående opplæring.

I perioden 1. august 2021−31. juli 2022 har NDLA behov for nye fagredaksjonelle medarbeidere i avdeling Bygge og bedre fag. Bygge og bedre fag består av fagredaksjonelle team som har ansvaret for å utvikle nye fag og for å revidere og forbedre eksisterende fag i NDLA.

Skoleåret 2021–2022 skal innholdet i eksisterende læremidler i NDLAs Vg3-fag revideres i tråd med LK20 (fagfornyelsen). Samtidig skal revisjonen av Vg1- og Vg2-fagene sluttføres. Fagene skal være ferdig revidert til skolestart høsten 2022.

For stillingen gjelder

Personer som er tilsatt i fylkeskommunale videregående skoler eller fylkeskommuner som deltar i NDLA-samarbeidet, kan søke. For øyeblikket gjelder det alle fylkeskommuner med unntak av Oslo. Søkere må dokumentere solid faglig kompetanse innen fagområdet, god digital kompetanse, god språklig formidlingsevne, erfaring fra undervisning og gjerne også erfaring med utvikling av læremidler. Det legges vekt på god kjennskap til arbeidet med det nye læreplanverket for fagfornyelsen. 

Læreplanens overordnede del legger vekt på at læring er en skapende og utforskende prosess der kompetanse utvikles gjennom aktivitet og samarbeid. NDLAs læremidler skal gi elevene muligheten til å utforske og fordype seg i et emne, forstå sammenhenger på tvers av fag og reflektere over egen læring.

Et digitalt læremiddel krever digital formidlingsevne. Søkere bør sette seg inn i NDLAs brukskvalitetsplattform: https://brukskvalitetsplattform.ndla.no/index.html

Søkere bes legge ved CV og eksempler på egen læremiddelproduksjon og/eller andre former for fagformidling (fagartikler, undervisningsvideoer, elevaktiviserende undervisningsopplegg m.m.). 

Alle som tilsettes, må være innstilt på å bruke NDLAs nettbaserte forfatterverktøy og beherske enkel bildebehandling. Erfaring fra bruk av nettbaserte forfatterverktøy eller andre verktøy for digital produksjon er en fordel.

Videre må alle være innstilt på å samarbeide tett i eget fagredaksjonelt team og med andre faggrupper. I NDLA bruker vi blant annet jevnlige videokonferanser og delte dokumenter i dette samarbeidet. Alle skal dessuten delta på noen samlinger i løpet av året. God evne til samarbeid er derfor viktig.

Søknadsfrist: 19. mai 2021

Spørsmål kan rettes til leder for Bygge og bedre fag, Ole Fossgård: e-post olefossgaard@ndla.no eller mobil 47954856. Søknadene sendes på e-post til administrasjonsleder Anne Høgestøl, e- post: stilling@ndla.no, med kopi til olefossgaard@ndla.no.